ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในประเทศอเมริกา| University Guide Online

ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในประเทศอเมริกา (English for Academic Purposes)

เริ่มการเรียนต่อของคุณด้วยความมั่นใจ พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ขณะที่คุณเรียนทักษะหลักๆ ด้านภาษาอังกฤษ และฝึกสนทนาภาคปฏิบัติในชีวิตจริง

พัฒนาความถูกต้องแม่นยำและประสิทธิผล ซึ่งจำเป็นต่อการเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอย่างประสบความสำเร็จ นักเรียนที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (English for Academic Purposes หรือ EAP) ของ ELS ในระดับ 109 หรือระดับ 112 (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ) จะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่าคุณมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตามที่กำหนดโดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 600 แห่งในสหรัฐอเมริกา

ในฐานะนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAP) ของ ELS คุณจะได้รับประโยชน์มากมาย!

เฉพาะนักเรียนในหลักสูตร EAP ของ ELS เท่านั้นที่จะสามารถ:

  • สมัครเพื่อขอรับการตอบรับให้ เข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข (Conditional Admission) ในสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรของ ELS จำนวน 600 แห่ง
  • รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไข (Conditional Admission) เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาเจ้าภาพ (Host Institutions) ของเราแห่งใดแห่งหนึ่งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  • ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ฟรีในระหว่างที่คุณเรียนอยู่ที่ ELS
  • รับใบแสดงผลการศึกษา (transcript) จาก ELS
  • เข้าเรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาต่อ สัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมง
  • รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่าคุณมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตามที่กำหนดโดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 600 แห่งในสหรัฐอเมริกา

ค้นหาศูนย์สอนภาษาของ ELS ได้ที่: ELS.edu/centers