ค้นหามหาวิทยาลัยที่เหมาะกับคุณในยุโรป| University Guide Online

ค้นหามหาวิทยาลัยที่เหมาะกับคุณในยุโรป

ELS สามารถช่วยค้นหามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมในยุโรปให้แก่คุณได้แม้ในขณะที่คุณยังคงอยู่ที่ประเทศของคุณ โดยอาศัย
เครื่องมือค้นหา ของเรา และ ตัวแทนที่ปรึกษาภายในประเทศที่ผ่านการรับรองของ ELS.

การเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมนั้นมีปัจจัยมากมายที่จะต้องพิจารณา เป้าหมายของเราคือการช่วยคุณค้นหามหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมและตรงกับพื้นฐานการศึกษาของคุณมากที่สุด รวมไปถึงเป้าหมายทางการศึกษา และความสำเร็จส่วนบุคคล เราจะช่วยให้คุณได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข (Conditional Admission) ก่อนที่คุณจะเดินทางออกจากประเทศของคุณ

คุณสามารถสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยในยุโรปได้ โดยแต่ละสถาบันจะมีมาตรฐานในการคัดเลือกและพิจารณารับนักศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน สถาบันการศึกษาในยุโรปนั้นหลากหลายแตกต่างกันไป มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป็นของภาครัฐ โดยมหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐและเอกชน จะมีจำนวนนักศึกษา ประเภทของหลักสูตรปริญญา ค่าใช้จ่าย และสถานที่ตั้งที่มีความแตกต่างกัน มหาวิทยาลัยจำนวนมากในยุโรปคิดค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่ากับค่าเล่าเรียนของนักศึกษาภายในประเทศ

เริ่มต้นโดยการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ทางเลือกการศึกษาระดับปริญญาและ ประเภทของสถาบันการศึกษา ที่ตรงตามความต้องการของคุณ