Những lựa chọn bằng cấp ở Canada

Sau khi du học trung học Canada, sinh viên có thế theo học tại các cơ sở giáo dục sau trung học nơi cấp bằng cử nhân, bằng chuyên môn và các loại chứng chỉ, tùy theo tính chất của cơ sở và thời lượng của chương trình học. Tại các trường đại học university và college, các chương trình cử nhân được chú trọng. Một số trường college có cấp bằng cử nhân ứng dụng. Tại tất cả những cơ sở khác, sự chú trọng được dành cho các chương trình học lấy bằng chuyên môn và chứng chỉ.

Các Chương trình học lấy Bằng chuyên môn và Chứng chỉ – Bằng Cao đẳng (1-2 năm)

Các trường college và cơ sở khác cung cấp các chương trình học lấy bằng chuyên môn và chứng chỉ như là hoạt động chính, trong khi một số cũng cấp bằng cử nhân trong một số lãnh vực chuyên môn cụ thể. Nếu được cung cấp, các chương trình cử nhân có thể là lấy bằng cao đẳng hai năm hoặc bằng cử nhân ứng dụng bốn năm. Nói chung, các văn bằng chuyên môn và chứng chỉ của trường đại học đòi hỏi phải học một hoặc hai năm trong một lãnh vực hay một ngành nghề nhất định. Tuy nhiên, những chương trình này rất khác nhau tùy theo từng cơ sở, và tùy theo tỉnh.

Các trường đại học cộng đồng là cơ sở giáo dục sau trung học do chính quyền quản lý cấp chứng chỉ học thuật từ một đến hai năm và chứng chỉ tiền chuyên môn, văn bằng chuyên môn, bằng cao đẳng hai năm và bằng cử nhân chuyên môn ba và bốn năm. Có hơn 150 trường đại học cộng đồng phục vụ gần 900.000 sinh viên học toàn thời gian và 1,5 triệu sinh viên học bán thời gian tại hơn 900 khuôn viên trường trên khắp Canada. Mỗi năm có hàng ngàn sinh viên quốc tế đến Canada để theo học các trường đại học cộng đồng.

Các trường đại học cộng đồng của Canada đôi khi còn được gọi là học viện, viện kỹ thuật, trường đại học kỹ thuật, trường đại học khu vực, CEGEPS (chữ viết tắt của Collège d’enseignement general et professionnel) ở Québec, trường đại học college hay đơn giản là trường college.Các trường đại học cộng đồng giữ một vai trò độc đáo trong hệ thống giáo dục của Canada. Các trường này kết hợp chất lượng cao, giáo dục toàn diện với các chương trình học được thiết kế theo yêu cầu của hãng tuyển dụng, những đầu mối liên kết trong ngành và cơ hội thực tập nội trú. Các trường đại học cộng đồng cung cấp các chương trình học về nghệ thuật và khoa học, cùng với huấn nghệ chuyên môn và đào tạo ngôn ngữ. Bản thân trường college có thể là một trường giáo dục tổng quát, cung cấp nhiều chương trình học đa dạng trong nhiều lãnh vực khác nhau (ví dụ như y tế, kinh doanh, kỹ thuật, thương mại, nâng cao học vấn, nghệ thuật ứng dụng và sáng tạo, dịch vụ xã hội, giao tế và dự bị đại học), hoặc có thể là trường college chuyên về một lãnh vực, ngành nghề hoặc nền văn hóa (ví dụ như trường college lâm nghiệp, nghệ thuật và thiết kế, tư pháp và an ninh công cộng, hay nghiên cứu Bản địa). Bạn cũng có thể chuyển Chứng chỉ hoặc Bằng Cao đẳng từ trường Đại học Cộng đồng sang một cơ sở giáo dục cấp bằng cử nhân để học tiếp.

Bằng Cao đẳng – Cử nhân (3-5 năm)

Sinh viên học để lấy bằng tốt nghiệp hoặc bằng cử nhân được gọi là cấp cử nhân. Hoàn tất xong chương trình trung học là điều kiện thông thường để tuyển sinh ở cấp cử nhân. Bằng Cử nhân thường đòi hỏi phải học toàn thời gian trong ba hoặc bốn năm, tùy theo tỉnh hoặc tùy theo chương trình học là chương trình tổng quát hay chuyên sâu. Bằng cử nhân danh dự thường đại diện cho mức độ chú trọng cao hơn vào những môn học chính, đồng thời cũng là thành tựu học vấn ở cấp cao hơn. Tại một số trường đại học, để lấy được bằng cử nhân danh dự có thể phải học thêm một năm.

Sau Cử nhân – Bằng Cao học/Bằng Tiến sĩ

Muốn du học thạc sĩ Canada, sinh viên thường phải học trong hai năm sau khi hoàn tất xong bằng cử nhân danh dự. Điều kiện về bằng cấp thông thường cho chương trình tiến sĩ là bằng cao học. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, sinh viên được phép chuyển thẳng từ chương trình cử nhân danh dự sang chương trình tiến sĩ. Tối thiểu là 3 năm và tối đa là 4 hoặc 5 năm học tập và nghiên cứu, cùng với việc làm luận văn, là những yêu cầu thông thường để lấy được bằng tiến sĩ. Văn bằng này thường được gọi chung là Ph.D. (nghĩa đen là Ts. Triết học); tuy nhiên, bằng tiến sĩ cũng có thể được cấp theo từng lãnh vực cụ thể chẳng hạn như âm nhạc (Ts. Âm nhạc) hay luật (Ts. Luật).

Đối với những ngành nghề do chính phủ kiểm soát ví dụ như y dược, luật, giáo dục và công tác xã hội, thông thường sẽ cần phải trải qua thực tập nội trú hay thực tập để lấy được giấy phép hành nghề.

Nhiều trường college và đại học cung cấp các chương trình học lấy bằng chuyên môn và chứng chỉ sau cử nhân trong một hoặc hai năm cho những sinh viên muốn nâng cấp văn bằng cử nhân của họ qua huấn nghệ chuyên sâu.