Cơ sở Giáo dục Bậc cao và các loại trường đại học tại Canada

Nghệ thuật Khai phóng

Các cơ sở giáo dục Nghệ thuật Khai phóng là những trường college chủ yếu tập trung vào đào tạo bậc cử nhân trong lãnh vực nghệ thuật khai phóng. Bách khoa toàn thư Britannica định nghĩa nghệ thuật khai phóng là “học trình đại học college hoặc university nhắm đến mục tiêu truyền đạt kiến thức tổng quát và phát triển những năng lực trí tuệ tổng quát, trái ngược với học trình chuyên môn, chuyên ngành hoặc kỹ thuật.”Các cơ sở giáo dục nghệ thuật khai phóng có thể là trường Canada công lập hoặc tư thục.

Công lập

Cơ sở giáo dục công lập là cơ sở nhận tài trợ từ chính quyền địa phương, tỉnh và/hoặc liên bang, mặc dù thu nhập từ học phí và tài trợ tư nhân cũng đóng góp vào sự ổn định tài chính của những trường này. Những cơ sở này có thể tuân theo các yêu cầu tuyển sinh của toàn tỉnh, hay có những yêu cầu của riêng mình. Những cơ sở này cũng được kiểm soát hoặc quản lý bởi một cơ quan có hầu hết các thành viên được dân cử hoặc được bổ nhiệm bởi và chịu sự kiểm soát của một cơ quan công quyền. Tiền tài trợ nghiên cứu dành cho ban giảng huấn thường là quan trọng đối với trường đại học công lập, và đem lại rất nhiều cơ hội nghiên cứu thực tiễn cho bạn. Những trường đại học Canada công lập này có thể thường có những khoa lớn cung cấp nhiều sự chọn lựa về bằng cấp cho bạn, từ bằng cao đẳng cho đến các chương trình tiến sĩ và sau tiến sĩ. Các trường đại học công lập/cấp tỉnh thường có giá phải chăng hơn các cơ sở giáo dục tư thục.

Tư thục

Cơ sở giáo dục tư thục thường không được nhận tài trợ từ chính địa phương, tỉnh hoặc liên bang, thay vào đó họ nhận tài trợ tư nhân thông qua sự đóng góp của các cựu sinh viên, tiền tài trợ nghiên cứu và học phí. Những nguồn vốn lớn và tài trợ tư nhân thường giúp họ cung cấp thêm tài nguyên cho sinh viên và ban giảng huấn.

Cơ sở giáo dục Tư thục (bất vụ lợi)

Là cơ sở, được kiểm soát hoặc quản lý bởi một cơ quan có hầu hết thành viên không phải do cơ quan công quyền chọn lựa, được thành lập không nhằm mục đích kiếm lợi nhuận cho cá nhân giám đốc, nhân viên, chủ nhân hay các cổ đông.

Cơ sở giáo dục Tư thục (vụ lợi)

Là cơ sở, được kiểm soát hoặc quản lý bởi một cơ quan có hầu hết thành viên không phải do cơ quan công quyền chọn lựa, được thành lập nhằm mục đích kiếm lợi nhuận cho cá nhân giám đốc, nhân viên, chủ nhân hay các cổ đông.

Các trường đại học Canada tư thục có thể thu hút và lưu giữ những giảng viên nổi tiếng trong lãnh vực giáo dục của họ. Bạn, với tư cách là sinh viên, có thể được hưởng lợi từ kinh nghiệm của giảng viên trong lãnh vực đó, vốn làm phong phú thêm việc học tập trong lớp. Bạn có thể tìm thấy những chương trình học khác thường hay rất mới lạ tại khuôn viên các trường đại học tư thục.

Canada cung cấp rất nhiều sự chọn lựa về giáo dục bậc cao. Bạn có thể chọn học trường Canada lớn hay nhỏ, công lập hay tư thục, ở thị trấn nhỏ hay ở thành phố lớn. Một sự chọn lựa nữa là theo học cơ sở giáo dục bốn năm ngay sau khi hoàn tất bậc trung học, hay theo học trường đại học cộng đồng hoặc đại học kỹ thuật trong hai năm đầu, để chuẩn bị đi làm hoặc chuẩn bị để chuyển lên cơ sở giáo dục bốn năm. Lựa chọn theo học trường đại học cộng đồng trước là rất phổ biến vì nó đem lại một số sự thuận lợi, nhưng vẫn cho phép bạn hoàn tất bằng cử nhân từ trường college hay trường đại học mà bạn chọn.