Những lựa chọn Bằng cấp ở Malaysia

Chứng chỉ

Điều kiện tuyển sinh: SPM / GCE Cấp ‘O’ với 1 tín chỉ, hay tương đương
Độ tuổi: 17 trở lên
Thời lượng: 1 – 1,5 năm

Chương trình học lấy chứng chỉ thường là sự lựa chọn dành cho những học viên chưa biết phải tập trung vào lãnh vực nào khi học cấp ba, và vì vậy chọn bước kế tiếp ngắn nhất. Chương trình học lấy chứng chỉ cũng thường áp dụng cho những học viên đã không đạt được thành tích tốt ở bậc trung học.

Cơ sở / Dự bị Đại học

Điều kiện tuyển sinh: SPM / GCE Cấp ‘O’ với 5 tín chỉ, hay tương đương
Độ tuổi: 17 trở lên
Thời lượng: 1 – 1,5 năm

Chương trình cơ sở, hay chương trình Dự bị Đại học, giúp chuẩn bị cho sinh viên để học lấy bằng cử nhân – chủ yếu được tổ chức ở nước ngoài. Những chương trình cơ sở phổ biến bao gồm Chương trình Dự bị Đại học của Canada, Chương trình Tuyển thẳng vào đại học của Nam Úc, và Chương trình Cử nhân Mỹ.

Bằng chuyên môn

Điều kiện tuyển sinh: SPM / GCE Cấp ‘O’ với 3 tín chỉ, hay tương đương
Độ tuổi: 17 trở lên
Thời lượng: 2 – 3 năm

Chương trình học lấy bằng chuyên môn bao gồm những học phần tương tự như của chương trình cử nhân, ngoại trừ việc cần học ít học phần hơn để lấy được bằng chuyên môn. Chương trình này thường dành cho những sinh viên muốn tập trung vào một lãnh vực nghiên cứu nhất định nhưng không có đủ thời gian và/hoặc tiền bạc để theo học dài hạn. Tuy nhiên, hầu hết các chương trình học lấy bằng chuyên môn đều có thể nâng cấp lên chương trình cử nhân bằng cách học thêm một số học phần.

Cử nhân

Điều kiện tuyển sinh: STPM / GCE Cấp A Bằng Proficiency Tiếng Anh hoặc tương đương
Độ tuổi: 19 trở lên
Thời lượng: 3 – 5 năm

Chương trình cử nhân cũng có thể gọi là chương trình đại học hay chương trình trước cao học. Hầu hết các sinh viên theo học lấy bằng này như là thành tựu tối thiểu trong lộ trình học vấn của họ. Một số chương trình cử nhân sẽ cấp bằng Cử nhân Danh dự (Hons), thường đòi hỏi tiêu chuẩn thành tích học tập cao chứ không chỉ là thi đậu. Một số trường đại học đòi hỏi sinh viên phải học thêm một năm để lấy được bằng Cử nhân Danh dự. Chương trình cử nhân thường phải học trong 3 năm ở Malaysia, Úc, và Anh Quốc; trong khi ở Mỹ và Canada thì phải học 4 năm để hoàn tất.

Cao học

Điều kiện tuyển sinh: Sinh viên du học thạc sĩ phải có bằng Cử nhân trong lãnh vực tương tự bao gồm tối thiểu là 3 năm học
Độ tuổi: Bất cứ người lớn trưởng thành nào
Thời lượng: 1 – 3 năm

Bằng cao học là văn bằng học thuật được cấp cho những người đã học và nghiên cứu chuyên sâu hoặc tổng quát ở cấp độ cao trong một lãnh vực nghiên cứu chuyên ngành. Hầu hết các chương trình cao học đều đòi hỏi phải thực hiện một hình thức nghiên cứu nào đó, và sẽ phải viết luận văn hoặc bài tiểu luận. Một số chương trình cao học chỉ đòi hỏi phải thực hiện một loạt các buổi học trong lớp, điều đó đồng nghĩa với sinh viên sẽ phải học trong lớp nhiều hơn.

Tiến sĩ (PhD)

Điều kiện tuyển sinh: Có bằng Cao học trong lãnh vực tương tự bao gồm tối thiểu là 2 năm học
Độ tuổi: Bất cứ người lớn trưởng thành nào
Thời lượng: 3 – 5 năm

Tiến sĩ là văn bằng học thuật hoặc văn bằng chuyên môn mà ở hầu hết các quốc gia đại diện cho hạng văn bằng mà người được cấp hội đủ điều kiện để được giảng dạy trong một lãnh vực cụ thể. Nó đòi hỏi sinh viên du học tiến sĩ phải nghiên cứu chuyên sâu và chi tiết trong một phạm vi hẹp của lãnh vực nghiên cứu của người đó và phải viết luận văn có thể xuất bản thành một bài báo học thuật.

Xếp hạng

Nếu bạn là sinh viên định sử dụng các bảng xếp hạng để tìm trường đại học phù hợp, đừng quên kiểm tra những tiêu chí được sử dụng để thành lập bảng xếp hạng đó và so sánh với những mục tiêu học tập của riêng bạn. Các bảng xếp hạng được phát hành, mặc dù không chính thức, có thể là khởi điểm tốt để tìm trường đại học và lựa chọn bằng cấp ở Malaysia. Việc học ở trường đại học bao gồm những sự trải nghiệm vô hình vượt xa các con số đơn thuần. Bảng xếp hạng chỉ là một trong nhiều dụng cụ để giúp bạn tìm được trường đáp ứng được nhu cầu học tập và giao tiếp của bạn. Một nguồn xếp hạng phổ biến ở Malaysia là Hệ thống Đánh giá MQA dành cho Các Cơ sở Giáo dục Bậc cao của Malaysia (SETARA ’09).

Hệ thống Đánh giá các Trường đại học và Cao đẳng của Malaysia năm 2009

Hệ thống Đánh giá MQA dành cho Các Cơ sở Giáo dục Bậc cao của Malaysia năm 2009 (SETARA ’09) đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập ở bậc cử nhân tại các trường đại học và cao đẳng (U & UC) ở Malaysia.

Hệ thống đánh giá SETARA ’09 bao gồm ba chỉ số phân loại là đầu vào, tiến triển và đầu ra để thẩm định chất lượng giảng dạy và học tập. Chỉ số đầu vào đánh giá về năng khiếu, tài nguyên và phương thức quản trị. Chỉ số tiến triển tập trung vào những vấn đề về học trình và chỉ số đầu ra đánh giá chất lượng của sinh viên tốt nghiệp.

Hệ thống SETARA ‘09 phân loại sự đánh giá thành sáu Cấp, từ Cấp 1 nghĩa là Yếu đến Cấp 6 nghĩa là Rất xuất sắc. UPM được đánh giá đạt Cấp 5 (Xuất sắc).