ประเภทของสถาบันในอเมริกา| University Guide Online

ประเภทของสถาบันในอเมริกา

วิทยาลัยศิลปศาสตร์

วิทยาลัยศิลปศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นหลัก

โดยทั่วไปแล้ว นักศึกษาในสาขาศิลปศาสตร์จะมุ่งเน้นศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก แต่ในขณะเดียวกันก็จะได้เรียนความรู้ทางวิชาการอื่นๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สารานุกรมบริตานิกา (Encyclopaedia Britannica) ได้ให้คำจำกัดความคำว่าศิลปศาสตร์ไว้ว่า “หลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ทั่วไปและการพัฒนาความสามารถทางปัญญาโดยทั่วไป ซึ่งตรงข้ามกับหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติทางอาชีพ วิชาชีพหรือเทคนิค” สถาบันการศึกษาศิลปศาสตร์มีทั้งที่เป็นของภาครัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ดำเนินงานโดยรัฐบาล แต่หลายแห่งจะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของการลดหย่อนภาษี และการให้ทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมเงินจากรัฐบาลแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเหล่านี้ จะได้รับเงินทุนจากเอกชนโดยอาศัยการบริจาคเงินของสมาคมศิษย์เก่า ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณะ และค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาในอเมริกาจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน เนื่องจากจะมีทรัพยากรเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัยต่างๆ และขนาดของชั้นเรียนที่เล็ก มหาวิทยาลัยเอกชนสามารถดึงดูดและรักษาอาจารย์วิทยากรประจำคณะที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาของตนไว้ได้ ประสบการณ์ในการสอนจะได้รับการเสริมด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายของวิทยากรภายนอกชั้นเรียน คุณอาจพบว่ามีหลักสูตรการศึกษาที่ไม่พบเห็นที่อื่นหรือมีความแปลกใหม่เปิดสอนในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันอุดมศึกษาที่มีการแข่งขันสูงและเข้าได้ยากมากที่สุดบางแห่งจะเป็นสถาบันเอกชน ยกตัวอย่างเช่น U.S. News & World Report ได้ทำการจัดอันดับสิบมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในสหรัฐอเมริกาประจำปีค.ศ. 2012 (โดยเรียงตามลำดับ) ไว้ดังนี้: มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยปรินซ์ตัน มหาวิทยาลัยเยล มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอเนียร์ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยชิคาโก มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และมหาวิทยาลัยดุ๊ก

มหาวิทยาลัยภาครัฐ

สถาบันการศึกษาของภาครัฐ ซึ่งมักจะเรียกกันว่ามหาวิทยาลัยประจำมลรัฐ เป็นสถาบันซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลประจำมลรัฐ และ/หรือรัฐบาลกลาง นอกเหนือจากนี้ยังมีรายได้จากค่าเล่าเรียน และเงินทุนจากภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือในด้านความมั่นคงทางการเงินด้วยเช่นกัน สถาบันเหล่านี้ อาจใช้ข้อกำหนดในการรับนักศึกษาเหมือนกับที่ใช้กันอยู่ภายในมลรัฐ หรืออาจมีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงของตนเอง โดยปกติแล้วทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณะจะมีความสำคัญสำหรับคณะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยประจำมลรัฐ และจะทำให้คุณมีโอกาสมากมายในการทำวิจัยภาคปฏิบัติ มหาวิทยาลัยภาครัฐเหล่านี้มักจะมีคณะที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเสนอทางเลือกหลักสูตรปริญญาจำนวนมากให้แก่คุณ มหาวิทยาลัยของภาครัฐหรือประจำมลรัฐโดยทั่วไปจะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าสถาบันการศึกษาภาคเอกชน

กลับไปส่วนบนสุด