अस्ट्रेलियामा सर्तपुरा गर्ने गरी | University Guide Online

अस्ट्रेलियामा सर्तपुरा गर्ने गरी विश्वविद्यालय, TAFE तथा कलेजहरूमा प्रवेश

ELS मा, अस्ट्रेलियाको साझेदार अध्ययन संस्थानहरूमा आवेदन र पछी सर्तपुरा हुने गरी भर्ना प्रक्रियालाई हामी सहज बनाउँछौँ। तपाईँको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सफलताको मार्गमा हामी तपाईँलाई पछी सर्तपुरा हुने गरी भर्ना गरी स्थापित गर्न सक्छौँ।

के तपाईँसँग अस्ट्रेलियामा सर्तपुरा गर्ने गरी भर्नाको लागि आवश्यक योग्यताहरू छन्?

अस्ट्रेलियाको विश्वविद्यालय, TAFE तथा कलेजहरूका छनौट तथा भर्ना नीतिहरू विभिन्न प्रकारका छन्। प्रवेश सम्बन्धी आवश्यकताहरूबारे विस्तृत जानकारीका लागि सम्बन्धित संस्थान र कोर्सबारे हेर्नुहोस् र अस्ट्रेलियामा सर्तपुरा गर्ने गरी भर्ना सम्बन्धि जानकारी लिनुहोस् ।

अङ्ग्रेजीमा दक्षताको तह:

कन्डिसनल भर्ना प्राप्ति अस्ट्रेलियामा गर्नका लागि धेरैजसो अध्ययन संस्थानहरूमा एडभान्स्ड लेभलको आवश्यकता पर्छ।