अमेरिकामा शैक्षिक अध्यनकालागी अंग्रेजी | University Guide Online

अमेरिकामा शैक्षिक अध्यनकालागी अंग्रेजी

USA मा उच्च शिक्षाकालागी अंग्रेजीमा आफ्नो शैक्षिक करियरको शुरुवात विश्वासका साथ गर्नुहोस्। तपाईँले अमेरिकामा शैक्षिक उद्धेस्यकालागी अंग्रेजी भाषा सीप सिक्दै व्यवहारिक, वास्तविक परिस्थिति अनुसार संवादमा भाग लिएर अंग्रेजी भाषा दक्षता हासिल गर्नुहोस्।

अमेरिकामा शैक्षिक अध्यनकालागी अंग्रेजीमा कलेज वा विश्वविद्यालयमा सफलता हासिल गर्न तपाईँलाई आवश्यक पर्ने क्षमताको विकास गर्नुहोस्। लेभल 109 वा लेभल 112 (अध्ययन संस्थानको अंग्रेजी भाषा सम्बन्धी आवश्यकताका आधारमा) मा शैक्षिक प्रयोजनको लागि अंग्रेजी (EAP) पूरा गरेमा, तपाईँले एउटा प्रमाणपत्र पाउनु हुनेछ जसबाट तपाईँले संयुक्त राज्य अमेरिकाको 600 भन्दा बढी कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा आवश्यक पर्ने अंग्रेजी भाषाको आवश्यकता पूरा गरेको देखिने छ।

ELS को शैक्षिक प्रयोजनका लागि अंग्रेजी (EAP) विद्यार्थीका हैसियतमा, तपाईँले धेरैवटा फाइदा पाउनु हुनेछ!

ELS EAP विद्यार्थीले मात्र:

  • हाम्रो 600 ELS साझेदार अध्ययन संस्थानहरू मध्ये कुनैपनि एकमा सशर्त प्रवेशका लागि आवेदन दिन सक्छन्
  • USA मा उच्च शिक्षाकालागी अंग्रेजीमा हाम्रो कुनैपनि आतिथेय अध्ययन संस्थानहरूका लागि एउटा निशुल्क सशर्त प्रवेश आवेदन पाउँछन्।
  • ELS मा पढ्दै गर्दा निशुल्क विश्वविद्यालय काउन्सेलिङ लिन पाउँछन्
  • ELS शैक्षिक ट्रान्स्कृप्ट पाउन सक्छन्
  • संयुक्त राज्य अमेरिकाको 600 भन्दा बढी कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा आवश्यक अंग्रेजी भाषाको आवश्यकता पूरा गरेको देखिने प्रमाणपत्र पाउनेछन।

ELS Language Center यहाँबाट खोज्नुहोस्: ELS.edu/centers