अस्ट्रेलियामा बैकल्पिक उपाधि | University Guide Online

अस्ट्रेलियामा बैकल्पिक उपाधि

TAFE

अस्ट्रेलियामा बैकल्पिक उपाधिमा TAFE (प्राविधिक तथा थप शिक्षा) कार्यक्रममा तपाईँलाई विविध प्रकारका पेसाहरूको व्यवहारिक तालीमका लागि अस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (AQF) अन्तर्गत प्रमाणित रोजगार-सम्बन्धित योग्यता प्रदान गरिन्छ।

TAFE योग्यताहरू सर्टिफिकेट 1 देखि 4 र डिप्लोमा तथा एडभान्स्ड डिप्लोमा तहसम्म हुन्छन्।

उपाधिको रोजाई अस्ट्रेलियामा प्राप्तिका लागि डिप्लोमा तथा एडभान्स्ड डिप्लोमा तहमा TAFE योग्यताहरूको डिग्री अध्ययनमा क्रेडिटका लागि मान्यता प्रदान गरिएको छ।

TAFE डिप्लोमा तथा एडभान्स्ड डिप्लोमा

अस्ट्रेलियामा डिग्रीको विकल्पमा डिप्लोमा तथा एडभान्स्ड डिप्लोमा अध्ययन कार्यक्रमहरूमा विविध प्राविधिक र/वा व्यवस्थापकीय कार्यहरूको सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक सीपहरू सिकाइन्छ।

  • प्रवेशको लागि अङ्ग्रेजीमा दक्षता बाहेक सामान्यतया अन्य कुनै पूर्व योग्यताहरूको जरुरत पर्दैन।
  • केही कोर्सहरूमा कार्य अनुभव वा कुनै खास विषयहरू अध्ययन गरेको हुनु पर्छ।

एसोसिएट डिग्री (2 वर्ष)

एसोसिएट डिग्रीको अध्ययन वर्ष 12 वा सो सरह, वा सर्टिफिकेट III वा IV पछि हुन्छ। अस्ट्रेलियामा डिग्रीको विकल्पमा यो अल्पकालीन उच्च शिक्षा योग्यता हो जसले डिग्री पूरा हुनु पूर्व बाहिर निस्कने बिन्दु, अथवा स्नातक डिग्रीसँग जोड्न सकिने उपायहरू प्रदान गर्दछ।

अन्डरग्र्याज्युएट – स्नातक डिग्री (3, 4, वा 5 वर्ष)

अस्ट्रेलियामा बैकल्पिक उपाधिमा स्नातक डिग्री अध्ययन कार्यक्रमहरूले तपाईँलाई व्यावसायिक पेसा र/अथवा पोस्टग्र्याज्युएट अध्ययनका लागि तयार पार्छ। अस्ट्रेलियामा उपलब्ध कार्यक्रमहरूमा प्रोफेशनल डिग्री, डबल डिग्री, ग्र्याज्युएट इन्ट्रि डिग्री तथा अनर्स डिग्री पर्दछ।

  • यसमा प्रवेश पाउनलाई सिनियर सर्टिफिकेट अफ एड्यूकेशन (वर्ष 12) वा विदेशबाट सो सरह योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्छ। वैकल्पिक रूपमा उपाधिको रोजाई अस्ट्रेलियामा एडभान्स्ड डिप्लोमापछि सबभन्दा मिल्ने स्नातक डिग्रीमा प्रवेश पाइन्छ तथा क्रेडिटहरूको मान्यता पनि पाउन सकिन्छ।
  • यस कार्यक्रमका लागि कुनै विश्वविद्यालयबाट तीन देखि चार-वर्षको अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्छ।
  • एक वर्ष थप शोधकार्य गरेपछि अनर्स डिग्री पाउन सकिन्छ।

पोस्टग्र्याज्युएट – स्नातकोत्तर डिग्री

स्नातकोत्तर अध्ययनमा, विद्यार्थीहरूले कुनै रोजेको अध्ययनको क्षेत्र अथवा व्यवसायको क्षेत्रमा थप ज्ञान तथा सीप हासिल गर्छन्। अध्ययन कार्यक्रममा कोर्सवर्क मास्टर्स, प्रोफेशनल मास्टर्स तथा रिसर्च मास्टर्स पर्दछ।

  • कोर्सवर्क मास्टर: यसमा कोर्सवर्क, प्रोजेक्ट वर्क तथा शोधकार्य गर्नु पर्दछ। यसको लागि स्नातक डिग्री वा ग्र्याज्युएट डिप्लोमा सफलता पूर्वक पूरा गरेको हुनुपर्छ।
  • प्रोफेशनल मास्टर: यसमा कार्यमा-आधारित प्रोजेक्टहरू गर्नु पर्दछ। यसका लागि सम्बन्धित योग्यता तथा व्यावसायिक अनुभवको जरुरत पर्दछ।
  • रिसर्च मास्टर: शोधकार्य थेसिस पूरा गर्नुपर्छ। अस्ट्रेलियामा डिग्रीको विकल्प तथा यसको लागि स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर प्रारम्भिक वर्ष, ग्र्याज्युएट डिप्लोमा वा सो सरह शोध कार्य सफलतापूर्वक पूरा गरेको हुनुपर्छ।
  • प्राय MBA अध्ययन कार्यक्रमहरूका लागि स्नातक डिग्री सफलतापूर्वक पूरा गरेको तथा कार्य अनुभव हुनुपर्छ।
  • यस कार्यक्रमका लागि सामान्यतया कुनै विश्वविद्यालयबाट दुई वर्षे अध्ययन कार्यक्रम पूरा गरेको हुनुपर्छ।

पोस्टग्र्याज्युएट – विद्यावारिधि डिग्री

अस्ट्रेलियामा डिग्रीको विकल्पमा विद्यावारिधि डिग्री भनेको अस्ट्रेलियाको विश्वविद्यालयहरूद्वारा प्रदान गरिने उच्चतम उपाधि हो। यो शोधकार्य पछि पाइने डिग्री भएतापनि, कुनै कुनै कार्यक्रमहरूमा कक्षागत पाठ्यक्रम पनि हुन सक्छ।

मैले सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वा डिग्री मध्ये के अध्ययन गर्नु?

TAFE मा, तपाईँले विभिन्न तहका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वा एडभान्स्ड डिप्लोमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यी प्रत्येक योग्यताहरूका लागि फरक पाठ्य अवधि, फरक सिकाइ परिणाम तथा फरक औद्योगिक मान्यताहरू हुन्छन्।

अस्ट्रेलियामा बैकल्पिक उपाधि गर्नका लागि विश्वविद्यालयमा, तपाईँले स्नातक डिग्री वा पोस्टग्र्याज्युएट योग्यताका लागि पढ्नु हुनेछ जसबाट ब्याचलर अफ बिजिनेस जस्तो फराकिलो, अथवा ब्याचलर अफ एड्यूकेशन (प्राथमिक) जस्तो विशेष व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ।

अस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (AQF) ले ब्याचलर तथा पोस्टग्र्याज्युएट डिग्रीलाई TAFE योग्यता भन्दा माथिल्लो तहमा राख्ने भएपनि, विभिन्न पेसाहरूमा विभिन्न स्तरका तालीमको जरुरत पर्दछ। त्यसैले, तपाईँले रोज्ने पेसाबाट आफ्नो लागि काम लाग्ने योग्यताको पत्ता लाग्छ।

तसर्थ, संक्षेपमा: उपाधिको रोजाई अस्ट्रेलियामा गरौँ यदि तपाईँलाई भविष्यको पेसाको लागि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वा एडभान्स्ड डिप्लोमा चाहिने हो भने, तपाईँ TAFE संस्थामा भर्ना हुन सक्नुहुन्छ। उपाधिको रोजाई अस्ट्रेलियामा गरौँ यदि तपाईँलाई भविष्यको पेसाको लागि स्नातक डिग्री वा पोस्टग्र्याज्युएट डिग्री चाहिने हो भने, तपाईँले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नु पर्नेछ। टिप्पणी: कहिलेकाहीँ TAFE कोर्स क्रेडिट्सलाई विश्वविद्यालय पाठ्यक्रममा प्रवेशका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ।