शैक्षीक उपाधिका विकल्पहरु – युरोपमा | University Guide Online

युरोपमा शैक्षीक उपाधिका विकल्पहरु

शैक्षीक उपाधिका विकल्पहरु का लागी स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि अध्ययन कार्यक्रम

युरोपमा उच्च शिक्षा “LMD” डिग्री संरचनामा आधारित छ – जसको अर्थ लाईसेन्स (स्नातक डिग्रीको फ्रेन्च सरह), स्नातकोत्तर, तथा विद्यावारिधि हो। LMD प्रणाली हाल सम्पूर्ण युरोपेली सङ्गठन (EU) मा प्रचलित छ जसले गर्दा तपाईँले कुनै शैक्षीक उपाधिका विकल्पहरु एक विश्वविद्यालय वा राष्ट्रिय उच्च शिक्षा प्रणालीबाट अर्कोमा क्रेडिट ट्रान्स्फर गरेर डिग्री सरह योग्यता बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले EU भित्र तथा संसारको अन्यत्र जहाँ पनि गएर पढ्न सक्ने गरि तयार गरिएको हो।

शैक्षीक उपाधिका विकल्पहरुका लागी युरोपेली विश्वविद्यालयको अध्ययन, विशेषत सरकारी विश्वविद्यालयहरूलाई तीन आधारभूत तहमा भाग गरिएको छ जुन प्रत्येकले केही खास संख्यामा ECTS (युरोपेली क्रेडिट ट्रान्स्फर प्रणाली) क्रेडिट जनाउँछ।

  • लाईसेन्स/स्नातक: जम्मा 3-4 वर्ष अध्ययन (180 – 240 ECTS)
  • स्नातकोत्तर: जम्मा 5 वर्ष अध्ययन (स्नातक पूरा भएपछि अतिरिक्त 1 – 2 वर्ष वा 90 – 120 ECTS)
  • विद्यावारिधि: जम्मा आठ वर्ष अध्ययन र शोधकार्य (स्नातकोत्तर पूरा भएपछि अतिरिक्त 3 वर्ष)

बैकल्पिक उपाधिहरु युरोपमा गर्न का लागि युरोपेली सङ्गठन भित्र, अन्तर्राष्ट्रिय डिग्रीहरूको मान्यता ECTS क्रेडिट भनिने एकेडेमिक क्रेडिटको साझा प्रणालीका आधारमा हुन्छ। ECTS क्रेडिटहरू कम्युलेटिभ तथा ट्रान्स्फरेबल हुन्छन्। तसर्थ युरोपमा उपाधिको रोजाई गर्दा तपाईँले एउटा युरोपेली अध्ययन संस्थानबाट अर्कोमा ट्रान्स्फर गर्दा, तपाईँले सिध्याउनु भएको भागको सदा क्रेडिट पाउनु हुनेछ।

बैकल्पिक उपाधिहरु युरोपमा गर्न का लागि विविध प्रकारका अन्डरग्र्याज्युएट तथा ग्र्याज्युएट डिग्रीहरू भनेको युरोपेली प्रणालीको एउटा बलियो आधार हो। प्रत्येक डिग्रीमा शैक्षीक उपाधिका विकल्पहरु निर्धारित गर्दा कठोर अध्ययन पूरा गर्नु पर्दछ, तसर्थ युरोपेली HEI बाट प्राप्त डिग्रीले तपाईँले के पढ्नु भएको छ र काममा तपाईँ के के गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा प्रस्ट दर्शाउनेछ।

युरोपका उच्च शिक्षा डिग्रीहरूबारे एक झलक

युरोपमा उपाधिको रोजाई गर्दा पारम्परिक लाईसेन्स/स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि डिग्रीहरूका अतिरिक्त, यहाँ व्यावसायिक तथा प्राविधिक डिग्री, अंग्रेजीमा पढाइने डिग्रीहरू, बहुराष्ट्रिय संयुक्त तथा दोहोरो-डिग्री स्नातकोत्तर अध्ययन, साथै US साझेदार विश्वविद्यालय तथा संघसंस्थाहरूको सहयोगमा प्रदान गरिने विदेशको अध्ययन तथा एक्सचेन्ज कार्यक्रमहरू पनि उपलब्ध छन्।

निम्न चार्टमा, बोलोना घोषणाको नतिजा स्वरूप देखा परेको युरोपका उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानहरूद्वारा प्रदान गरिने विभिन्न उच्च शिक्षा डिग्रीहरूबारे सरल तथा तत्काल झलक प्रदान गर्दछ। चार्टमा सूचिकृत प्रत्येक डिग्रीको लागि आवश्यक अवधिको वर्ष उच्च शिक्षा (सामान्यतया 12 वर्ष) पूरा गरेपछि पूरा गर्न लाग्ने वर्षका आधारमा दिइएको छ।

European Degree Chart