मलेसियामा उपयुक्त बिश्वबिद्यालयको खोजि | University Guide Online

ELS कोद्वारा मलेसियामा उपयुक्त बिश्वबिद्यालयको खोजि गरौँ

ELS ले हाम्रो सर्च टूल तथा ELS अथोराइज्ड काउन्सेलिङ एजेन्ट्स का माध्यमबाट स्वदेशबाटै मलेसियाको सही विश्वविद्यालय फेला पार्न सहयोग गर्छ।बाट शुरु गर्नुहोस्।

आफ्नो लागि सही शैक्षीक संस्थाको खोजि वा विश्वविद्यालयको चयन गर्ने क्रममा विचार पुर्र्याउनु पर्ने विभिन्न आधारहरू छन्। हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईँको उपयुक्त बिश्वबिद्यालयहरुको खोजि लगायत शिक्षा, शैक्षिक लक्ष्य तथा व्यक्तिगत उपलब्धीसँग सबभन्दा मेल खाने विश्वविद्यालयहरू भेटाउन तपाईँलाई सहयोग गर्नु हो। तपाईँ आफ्नो देश छाड्नु भन्दा पहिला नै हामी सहि शैक्षीक संस्थाको खोजि गरी तपाईँलाई सशर्त प्रवेश पाउनमा सहयोग गर्छौँ।

उपयुक्त बिश्वबिद्यालयहरुको खोजि गर्दा तपाईँले मलेसियाको कलेज/विश्वविद्यालयमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ, जहाँ प्रत्येक अध्ययन संस्थानले विविध तहका भर्ना तथा छनौटका मापदण्डहरूको प्रयोग गर्छन्। मलेसियाको अध्ययन संस्थानहरू सबै फरक प्रकारका छन्। विश्वविद्यालयहरू सरकारी वा निजी हुन सक्छन्, र विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या, डिग्रीहरूको प्रकार, खर्च तथा स्थानहरू सबैमा फरक हुन्छ।