Chọn trường đại học ở Malaysia với ELS

ELS có thể giúp bạn tìm trường đại học thích hợp để du học ở Malaysia từ khi bạn vẫn còn ở nước nhà thông qua dụng cụ tìm kiếm của chúng tôi và các Đại diện Tư vấn được ELS ủy nhiệm tại quốc gia theo học.

Có nhiều yếu tố cần phải cân nhắc khi lựa chọn trường đại học thích hợp cho bạn. Mục đích của chúng tôi là giúp bạn tìm được những trường đại học phù hợp nhất với nền tảng học vấn, mục đích học tập và thành tích cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn bảo đảm được xét tuyển có điều kiện trước khi bạn rời khỏi nước nhà.

Bạn có thể nộp đơn xin xét tuyển vào một trường cao đẳng/đại học của Malaysia, trong đó mỗi cơ sở giáo dục sẽ áp dụng mức tuyển chọn và các tiêu chuẩn xét tuyển khác nhau. Các cơ sở giáo dục của Malaysia rất đa dạng, bao gồm các trường đại học nổi tiếng ở Malaysia và cả nước ngoài. Các trường đại học có thể là công lập hoặc tư thục, và phục vụ nhiều thành phần sinh viên khác nhau, cấp nhiều loại văn bằng khác nhau, với chi phí và tại địa điểm khác nhau.