Những Lựa chọn Bằng cấp ở Mỹ

Du học Mỹ bậc Cao đẳng

Trường Đại học Cộng đồng hoặc Đại học Thiếu niên

Bằng cao đẳng hai năm có thể chuẩn bị cho bạn theo đuổi một nghề nghiệp, hay các giờ học trong lớp đó có thể được áp dụng để hoàn tất bằng Cử nhân 4 năm.

Bằng cấp: Cao đẳng Nghệ thuật (AA), Cao đẳng Khoa học (AS)

Quy trình Thuyên chuyển: Là sinh viên, bạn có thể nộp đơn xin chuyển sang trường đại học bốn năm. Cơ sở giáo dục bốn năm sẽ duyệt xét tất cả các tín chỉ để xác định là có thể áp dụng bao nhiêu tín chỉ cho chương trình học lấy bằng bốn năm của bạn. Một số trường đại học cộng đồng có thỏa thuận thuyên chuyển với các cơ sở giáo dục bốn năm trong tiểu bang, theo đó trường đại học cộng đồng sẽ đào tạo hai năm đầu và cơ sở giáo dục bốn năm sẽ đào tạo những năm học còn lại.

Trường Đại học Bốn năm

Đáp ứng các điều kiện của trường đại học và của lớp học để lấy được bằng cử nhân trong một khóa học cụ thể (chuyên ngành).

Bằng cấp:
Cử nhân Nghệ thuật (BA), Cử nhân Khoa học (BS), Cử nhân Mỹ thuật (BFA), Cử nhân Dịch vụ Xã hội (BSW), Cử nhân Kỹ thuật (B.Eng.), Cử nhân Giáo dục (B.Ed.) hoặc Cử nhân Triết học (B.Phil.)
Các chương trình Kiến trúc Chuyên ngành 5 Năm cấp bằng Cử nhân Kiến trúc (B.Arch.).

Các yếu tố Xét tuyển:

 • Lãnh vực Nghiên cứu (Chuyên ngành)
 • Điểm Trung bình theo Cấp lớp (GPA)
 • Chất lượng các Lớp học
 • Xếp hạng trong Lớp
 • Tuyên ngôn Cá nhân
 • Những yếu tố khác (ví dụ như tham gia các hoạt động ngoại khóa, bài tiểu luận cá nhân, thư giới thiệu, phỏng vấn hay điểm thi theo tiêu chuẩn)

Du học Mỹ sau đại học

Việc học sau cử nhân bao gồm học thêm từ 1 đến 3 năm trong một lãnh vực chuyên ngành cụ thể sau khi bạn đã hoàn tất bằng cử nhân của Mỹ hoặc bằng cấp tương đương của nước khác.

Bằng cấp: Cao học Nghệ thuật (MA), Cao học Khoa học (MS), Cao học Quản trị Kinh doanh (MBA), Cao học Giáo dục (MEd), Cao học Mỹ thuật (MFA), Cao học Dịch vụ Xã hội (MSW), Cao học Kỹ thuật (ME), Cao học Luật (LLM), và Cao học Quản trị Công (MPA).

Các yếu tố Xét tuyển:

 • Lãnh vực Nghiên cứu (Chuyên ngành)
 • Điểm Trung bình theo Cấp lớp (GPA)
 • Tuyên ngôn Cá nhân
 • Thư giới thiệu
 • Kinh nghiệm Chuyên môn
 • Điểm thi theo tiêu chuẩn (GMAT®, GRE®, hoặc MATTM)

Học Tiến sĩ

Thường là sau khi hoàn tất bằng cao học, bạn có thể học để lấy bằng tiến sĩ, tập trung vào một lãnh vực nghiên cứu cụ thể.

Bằng cấp: Tiến sĩ Triết học (Ph.D.), Tiến sĩ Nghệ thuật (D.A.), Tiến sĩ Giáo dục (Ed.D.), Tiến sĩ Thần học (D.Th.), Tiến sĩ Y khoa/Bác sĩ (M.D.), Tiến sĩ Dược (PharmD), Tiến sĩ Vật lý Trị liệu (D.PT), Tiến sĩ Luật (D.Jur.).

Các yếu tố Xét tuyển:

 • Lãnh vực Nghiên cứu (Chuyên ngành)
 • Điểm Trung bình theo Cấp lớp
 • Tuyên ngôn Cá nhân
 • Kinh nghiệm Chuyên môn
 • Điểm thi theo tiêu chuẩn (GMAT®, GRE®, MCAT, LSAT, hoặc MATTM)

Trở về Đầu trang

Chuyển từ 2 Năm lên 4 Năm – Sự chọn lựa tuyệt vời!

Tại sao các sinh viên chọn theo học trường đại học cộng đồng hoặc đại học thiếu niên trước?

 1. Gần như tất cả các trường đại học 4 năm đều có một trường đại học 2 năm ở gần đó. Trường đại học 2 năm thường được gọi là trường đại học cộng đồng hay trường đại học thiếu niên. Bạn có thể lấy được bằng Cao đẳng và/hoặc lấy được các tín chỉ thuyên chuyển để hoàn tất bằng cử nhân tại một trường đại học 4 năm.
 2. Nói chung, tiền học phí tại các trường đại học cộng đồng hoặc đại học thiếu niên phải chăng hơn nhiều so với các trường đại học 4 năm
 3. Lớp học tại các trường đại học cộng đồng hoặc đại học thiếu niên thường nhỏ hơn.
 4. Đối với nhiều chương trình học, lúc đầu bạn sẽ học theo học trình chính, hay nhóm các khóa học, tương tự với hai năm đầu ở trường college. Điều này vẫn đúng cho dù bạn theo học trường đại học 2 năm trước, hay là bạn vào học thẳng ở trường đại học 4 năm.
 5. Điểm số trung bình theo cấp lớp (GPA) tối thiểu và những điều kiện tuyển sinh khác của trường đại học cộng đồng đều thấp hơn hầu hết các trường đại học 4 năm. Các trường đại học cộng đồng đôi khi còn “tuyển sinh mở,” có nghĩa điều kiện tuyển sinh duy nhất là đã tốt nghiệp trung học.
 6. Nhiều tiểu bang có các chương trình thuyên chuyển được ấn định trước, hay thỏa thuận liên thông, giữa các cơ sở giáo dục 2 năm và 4 năm của họ. Tại trường đại học cộng đồng, các tư vấn viên giáo dục sẽ đề nghị một chương trình học ở lớp, dựa vào chương trình học của bạn. Những chương trình này được thiết kế không chỉ để đáp ứng được các điều kiện tốt nghiệp bằng cao đẳng của trường college, mà còn để bảo đảm số tín chỉ tối đa có thể chuyển sang trường đại học 4 năm.
 7. Mức GPA mà các trường đại học 4 năm đòi hỏi khi xét tuyển cho trường hợp thuyên chuyển thường thấp hơn rất nhiều so với đơn xin tuyển thẳng. Đối với những sinh viên có điểm GPA thấp ở bậc trung học, việc học thành công ở trường đại học cộng đồng cho họ một cơ hội thứ hai để được nhận vào trường đại học 4 năm.

Những điều kiện về học vấn để được thuyên chuyển vào trường đại học 4 năm là gì?

Những điều kiện về học vấn để cho sinh viên được thuyên chuyển thành công sẽ khác nhau tùy theo mỗi trường đại học 4 năm. Là sinh viên, bạn sẽ được gặp các tư vấn viên giáo dục để vạch ra những điều kiện thuyên chuyển của trường đại học 4 năm mà bạn lựa chọn. Nếu bạn đã hoàn tất một số tín chỉ ấn định từ trước tại trường đại học cộng đồng (thường là 30 tín chỉ theo giờ học, hay mười lớp 3 tín chỉ) và đã đạt được điểm số trung bình theo cấp lớp tối thiểu (thường là từ 2.0/4.0 đến 2.5/4.0, tùy theo điều kiện của trường đại học 4 năm), bạn sẽ được trường đại học 4 năm xét tuyển với tư cách là sinh viên thuyên chuyển. Bạn sẽ PHẢI nộp bài vở ghi chép chính thức từ tất cả các trường college và đại học đã theo học khi nộp đơn xin xét tuyển vào một trường đại học.

Có những chương trình thuyên chuyển nào được cung cấp?

Có rất nhiều chương trình thuyên chuyển khác nhau giữa các cơ sở giáo dục. Có những chương trình trong toàn tiểu bang cung cấp một số lớp học cụ thể và giúp đơn giản hóa quá trình thuyên chuyển vào trường đại học. Cũng có những thỏa thuận riêng giữa các cơ sở giáo dục trong cùng cộng đồng hay lãnh vực chuyên môn về giáo dục. Bạn phải làm việc chặt chẽ với các tư vấn viên giáo dục của trường đại học cộng đồng để bảo đảm là bạn hoàn tất những lớp học sẽ giúp bạn đạt được số tín chỉ có thể thuyên chuyển nhiều nhất.

Trở về Đầu trang