Đại học Mỹ và các loại Cơ sở Giáo dục Bậc cao khác ở Mỹ

Các trường Đại học Nghệ thuật Khai phóng

Trong số các trường học ở Mỹ, trường đại học Nghệ thuật Khai phóng là trường chủ yếu tập trung vào đào tạo bậc cao đẳng trong lãnh vực Nghệ thuật và Khoa học Khai phóng.

Sinh viên các ngành nghệ thuật khai phóng thường tập trung vào một một lãnh vực nghiên cứu cụ thể, đồng thời được tiếp xúc với rất nhiều chủ đề giáo dục đa dạng, từ khoa học đến nhân văn.

Bách khoa Toàn thư Britannicađịnh nghĩa nghệ thuật khai phóng là “học trình đại học nhằm truyền đạt những kiến thức tổng quát và phát triển những năng lực trí tuệ tổng quát, trái ngược với học trình chuyên môn, chuyên ngành, hoặc kỹ thuật.” Các cơ sở giáo dục nghệ thuật khai phóng có thể là trường tư thục hoặc công lập.

Các trường Đại học Tư thục

Trường đại học tư thục là những trường không phải do chính phủ điều hành, mặc dù nhiều trường học ở Mỹ thuộc loại này vẫn nhận được tài trợ từ công quỹ, nhất là dưới hình thức xem xét ưu đãi thuế và những khoản vay và trợ cấp của chính phủ dành cho sinh viên. Các trường này nhận được tài trợ tư nhân thông qua sự đóng góp của các cựu sinh viên, tài trợ nghiên cứu dành cho ban giảng huấn, và tiền học phí. Sinh viên Mỹ thích học ở các trường tư thục vì những trường này có các nguồn trợ giúp về kỹ thuật, cơ sở nghiên cứu, và sĩ số lớp học thấp.Các trường đại học tư thục có thể thu hút và lưu giữ những giảng viên nổi tiếng trong lãnh vực giáo dục của họ. Kinh nghiệm giảng dạy được làm phong phú thêm bởi kinh nghiệm phong phú ở bên ngoài lớp học của đội ngũ giảng viên. Bạn có thể tìm thấy những chương trình học khác thường và rất mới lạ tại khuôn viên các trường đại học tư thục. Một số các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, có mức độ cạnh tranh và tuyển chọn gắt gao nhất của nền giáo dục bậc cao này là trường tư thục. Ví dụ, U.S. News & World Report xếp hạng mười trường đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ trong năm 2012 (theo số thứ tự) như sau: Trường Đại học Harvard, Trường Đại học Princeton, Trường Đại học Yale, Trường Đại học Columbia, Học viện Kỹ thuật California, Học viện Kỹ thuật Massachusetts, Trường Đại học Stanford, Trường Đại học Chicago, Trường Đại học Pennsylvania và Trường Đại học Duke.

Các trường Đại học Công lập

Cơ sở giáo dục công lập, thường được gọi là trường đại học tiểu bang, là cơ sở nhận tài trợ từ chính quyền tiểu bang và/hoặc liên bang, mặc dù thu nhập từ học phí và tài trợ tư nhân cũng đóng góp vào sự ổn định tài chính của những trường này. Những cơ sở này có thể tuân theo các yêu cầu tuyển sinh toàn tiểu bang, hay có những yêu cầu của riêng mình. Tiền tài trợ nghiên cứu dành cho ban giảng huấn thường là quan trọng đối với đội ngũ giảng viên của trường đại học tiểu bang và đem lại rất nhiều cơ hội nghiên cứu thực tiễn cho bạn. Những trường đại học công lập này thường có các khoa lớn cung cấp rất nhiều sự chọn lựa về bằng cấp. Trường đại học công lập hay tiểu bang nói chung thường ít tốn kém hơn các cơ sở giáo dục tư thục, nhưng vẫn cung cấp những cơ hội học tập tuyệt vời.

Trở về Đầu trang