Tại sao Du học Canada?

Các sinh viên chọn đi du học Canada vì nền giáo dục hùng mạnh và sự trải nghiệm quốc tế tích cực là nền tảng cho tương lai thú vị và thành công của họ. Các sinh viên chọn đi du học Canada vì nền giáo dục hùng mạnh và sự trải nghiệm quốc tế tích cực là nền tảng cho tương lai thú vị và thành công của họ. Khuôn viên các trường đại học ở Canada cung cấp môi trường học tập đa văn hóa, không gian đẹp và con người thân thiện.

Là nơi dẫn đầu về các lãnh vực kinh doanh, ngoại giao chính trị, kỹ thuật, nghệ thuật và văn hóa — nền giáo dục của Canada chính là rường cột của sự thành công của đất nước này và các sinh viên tốt nghiệp từ đây luôn luôn “đắt hàng” ở tầm cỡ thế giới.

Theo Hệ thống Thông tin Sinh viên Học sinh Sau Trung học cấp hai (PSIS), các sinh viên quốc tế chiếm khoảng 4% tổng số sinh viên ghi danh vào các trường đại học ở Canada trong năm 1992. Đến năm 2008, tỷ lệ sinh viên quốc tế đã tăng lên gấp đôi, đạt mức 8% tổng số sinh viên đại học ở Canada. Những thay đổi này là kết quả của sự gia tăng số lượng sinh viên quốc tế tại các trường đại học ở Canada từ 36.822 người năm 1992 lên đến 87.798 năm 2008.

Nhìn chung, số sinh viên ghi danh theo học các chương trình tiến sĩ và cao học đã giảm bớt. Trái lại, tỷ lệ ghi danh theo học các chương trình cấp cử nhân đã tăng từ 55% năm 1992 lên 67% năm 2008. Năm 1992, sinh viên du học Canada đến từ Châu Á chiếm 49.8% số sinh viên quốc tế và đã đạt mức 52.7% vào năm 2008. Nhóm sinh viên lớn kế tiếp đến từ Châu Âu, với tỷ lệ đạt 16.3% năm 1992 và 17.9% năm 2008. Trong khi học tập tại trường đại học hoặc cao đẳng là đối tác của chúng tôi ở Canada, sinh viên có thể được cấp giấy phép làm việc bán thời gian ở bên ngoài khuôn viên trường. Trong khi học tập tại trường đại học hoặc cao đẳng là đối tác của chúng tôi ở Canada, sinh viên có thể được cấp giấy phép làm việc bán thời gian ở bên ngoài khuôn viên trường. Các trường đại học và cao đẳng của Canada cung cấp những chương trình học đa dạng từ mỹ thuật đến sinh học, thương mại, thiên văn học, nghiên cứu truyền thông, và tôn giáo. Hiện thời, các trường đại học và cao đẳng này cung cấp hơn 10.000 chương trình cao đẳng và cử nhân, khóa đào tạo chuyên môn và chứng chỉ nghiệp vụ.