เหตุใดจึงควรเรียนที่มาเลเซีย

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในด้านการศึกษานานาชาติทำให้ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมีการวางโครงสร้างไว้เป็นอย่างดีและมีเอกลักษณ์ของเราสามารถมอบโอกาสให้แก่คุณในการไขว้คว้าวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศได้ในราคาที่ไม่แพง

เมื่อต้นปี ค.ศ. 2010 ประเทศมาเลเซียมีนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากกว่า 80,000 คนซึ่งมาจากมากกว่า 100 ประเทศ เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือระดับปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยในมาเลเซียของรัฐ และสาขาวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ อันแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของนักศึกษาจากทั่วโลกที่ได้เลือกมาเลเซียเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ

มาเลเซียมีประสบการณ์ยาวนานหลายปีในการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ และมหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่ จึงเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในการเสนอวุฒิการศึกษาตามที่คุณต้องการได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

สำนักงานนักศึกษาต่างชาติภายในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในมาเลเซีย คุ้นเคยกับการทำงานร่วมกับนักศึกษาต่างชาติที่มีเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภูมิหลังทางการศึกษาที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาเหล่านี้จะได้รับความช่วยเหลือและความเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่นี่ คุณจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในตลาดโลก รวมถึงได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและเพียบพร้อม โดยการเรียนต่อที่มาเลเซีย