เหตุใดจึงควรเรียนที่อเมริกา

จากข้อมูลของสถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education) “การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของอเมริกายังคงได้รับการเล็งเห็นคุณค่าอย่างยิ่งจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยในอเมริกา เสนอโอกาสที่ไม่มีที่ใดเทียบได้ในด้านความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม นักศึกษาจากทุกหนแห่งทั่วโลกต่างมีส่วนร่วมอย่างจริงจังต่อวิทยาเขตที่ตนศึกษาอยู่และต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ”

สหรัฐอเมริกามีระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ มากกว่า 4,000 แห่ง การเรียนต่ออเมริกาในระดับอุดมศึกษานั้นไม่มีที่ใดเทียบได้ในด้านความสามารถ คุณภาพ และความหลากหลาย ซึ่งช่วยขับเคลื่อนบทบาทระดับผู้นำในภาคธุรกิจ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และการศึกษาเรียนต่างประเทศ