Tại sao Du học ở Mỹ?

Theo Viện Giáo dục Quốc tế, “Nền giáo dục bậc cao của Mỹ tiếp tục được đánh giá rất cao trên khắp thế giới. Các trường đại học ở Mỹ cung cấp những cơ hội mà không nơi nào khác sánh kịp cho sự sáng tạo, sự linh hoạt và trao đổi văn hóa. Sinh viên du học Hoa Kỳ đến từ khắp nơi trên thế giới góp phần căn bản để hình thành nên các khuôn viên trường và nền kinh tế của nước Mỹ”

Với hơn 4.000 trường college và university, Hoa Kỳ sở hữu một trong những hệ thống giáo dục bậc cao tốt nhất trên thế giới. Nền giáo dục bậc cao của Mỹ không có đối thủ về tính bền vững, chất lượng, và sự đa dạng, vốn giúp cho đất nước này giữ vững vai trò dẫn đầu trong những lãnh vực kinh doanh, kỹ thuật, khoa học và giáo dục.