Du học bằng tiếng Anh tại Mỹ, Úc, Canada, Ấn Độ, Châu Âu và Malaysia

ELS sẽ cung cấp thông tin du học, giúp bạn tìm được cơ sở giáo dục phù hợp tại Mỹ, Úc, Canada, Ấn Độ, Liên Minh Châu Âu và Malaysia để bạn có thể lấy được bằng cấp và bắt đầu sự nghiệp của mình. . Lộ trình của chúng tôi hướng đến hơn 650 trường đại học trên toàn thế giới thông qua Thư Tiếp nhận Có điều kiện có nghĩa là bạn có thể được chấp nhận trước khi thông thạo Tiếng Anh. Phần giải thích chi tiết những cơ hội đi du học theo từng quốc gia của chúng tôi sẽ giúp cho quá trình tìm kiếm của bạn được dễ dàng hơn và hiệu quả hơn để bạn chọn được trường đại học đáp ứng được nhu cầu học tập và nghề nghiệp của bạn!