แผนกบริการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของ ELS ตั้งอยู่ในเมืองพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ เจ้าหน้าที่ในแผนกนี้ได้ช่วยนักเรียนต่างชาติหลายพันคนมาแล้วจากกว่า 120 ประเทศ ให้บรรลุความฝันในการสำเร็จปริญญาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ทีมงานของเราซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐฯ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของเรากับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยกว่า 600 แห่งในสหรัฐฯตลอดจนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาอันทรงประสิทธิภาพของเรา ทำให้ ELS ช่วยเตรียมคุณให้พร้อมที่สุดสำหรับการเรียนต่อในสหรัฐอเมริกา

เจ้าหน้าที่แนะแนวในแผนกบริการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของ ELS จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายตัวแทนที่ปรึกษาของ ELS ทั่วโลก เพื่อหามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมที่สุดให้แก่นักเรียน โดยพิจารณาจากพื้นฐานทางการศึกษา วิชาเอก ประสบการณ์ ความต้องการ งบประมาณ และเป้าหมายทางอาชีพของนักเรียน

ขั้นตอนการทำงานของทีมงานเรา:

  • การให้คำปรึกษา – เจ้าหน้าที่ในแผนกบริการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของ ELS เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐฯ และจะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนในการเลือกสถาบันที่เหมาะสมกับพื้นฐานทางการศึกษา เป้าหมายทางการศึกษา และประสบการณ์ของนักเรียนแต่ละคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ตัวแทนที่ปรึกษาของ ELS
  • ข้อตกลงที่ทำกับมหาวิทยาลัยต่างๆ – ได้รับประโยชน์จากข้อตกลงที่ ELS ทำกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 600 แห่ง เพื่อให้นักเรียนได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไข ก่อนได้หลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ
  • การตอบรับแบบมีเงื่อนไข – ELS ช่วยนักเรียนที่ต้องการเลือกโรงเรียน แต่ยังขาดหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ ให้ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขจากสถาบัน ไม่ว่านักเรียนจะต้องการเรียนระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาโท หรือปริญญาเอกก็ตาม
  • การเดินเรื่องเอกสาร – ELS จัดการเกี่ยวกับการสมัครทั้งหมด ติดตามผล และส่งจดหมายถึงมหาวิทยาลัยที่เลือก
  • การแจ้งให้ทราบ – ELS ส่งหนังสือแจ้งการตอบรับแบบมีเงื่อนไข และเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดที่จำเป็นทางไปรษณีย์ด่วนระหว่างประเทศถึงนักเรียน

For more information please contact us at uasinfo@els.edu.