ELS Universal İngilizce Okulu (ELS Sydney) Erteleme, Askıya Alma ve İptal Politikası

Eğitime Başlama Tarihinin Ertelenmesine veya Başladıktan Sonra Askıya Alınmasına İlişkin Öğrenci Talepleri

Bu tür talepler yalnızca duygusal ve zorunlu durumlarda (öğrencinin kontrolü dışında olan ve kursun devamına veya sağlığına etki eden durumlar) dikkate alınır. Bunlardan bazıları şunlar olabilir:

 • Tıbbi raporla öğrencinin derslere katılamayacağının bildirildiği ciddi hastalık/yaralanma
 • Yakın bir aile üyesinin vefatı
 • Öğrencinin ülkesindeki siyasi kargaşalar veya doğal felaketler nedeniyle acil yolculuğun gerekmesi
 • Ciddi bir kaza ya da suçun kurbanı veya tanığı olmak gibi travmatik bir olay
 • Vizenin çıkmamasından dolayı kursa başlayamama
 • Uçak bulunamaması
 • Okulun kursu normal başlama tarihinde başlatamaması
 • Kursun kabul edilebilir bir zaman dilimi içinde bir ileri eğitim seçeneği sunamaması

Prosedür

 • Talepler yazılı olarak iletilmelidir. Başlama tarihinden sonraki askıya alma talepleri, Öğrenci Hizmetleri Danışmanından veya 1. Kat Resepsiyondaki Kayıt personelinden alınacak Kursu Askıya Alma Başvuru Formu ile yapılmalıdır.
 • Talepler, istenen askıya alma döneminden önce yapılmalıdır.
 • Başvurunun önceden yapılmasını engelleyen durumlar olduğunda, sadece Okulun takdir yetkisiyle, eğitim geriye dönük olarak askıya alınabilir. Bu tür durumlarda Kursu Askıya Alma Başvuru Formu doldurulmalı ve başvuran kişiye verilmesinden itibaren 7 gün içinde Okula teslim edilmelidir.
 • Eğitimi erteleme veya askıya alma başvuruları 10 iş günü içinde değerlendirilecektir.
 • Başvuru sahipleri, kayıtlarındaki değişikliklerin vize durumlarını etkileyebileceğini konusunda bilgilendirilirler. DIAC web sitesine, Yardım Hattına veya yerel DIAC ofisine yönlendirilirler.
 • Bu tür taleplerin değerlendirilmesi ve uygulanması ile ilgili nihai karar Genel Müdür veya yetkili temsilci tarafından verilir.
 • Eğitim başlangıcının ertelenmesi veya eğitimin askıya alınması talebinde bulunan öğrenciler Okulun Şikâyet ve İtiraz sürecinin uygulanması için başvuramazlar.

Okul Tarafından Başlatılan Erteleme, Askıya Alma, İptal ve Dersten Çıkarma İşlemleri
Kursun Ertelenmesi

 • Okul, öğrencinin ilk başlama tarihinde öğrenciye uygun bir sınıf sunamaması nedeniyle bir kursu erteleme işlemi başlatabilir.
 • Aksi takdirde, bu durumlarda Okulun iade politikasına göre öğrenciye ücret iadesi yapılabilir.

Askıya Alma

 • Okul, Okulun Öğrenci Davranış Kuralları ve Disiplin Prosedürüne göre yanlış bir davranışından dolayı bir öğrencinin eğitimini askıya alma işlemi başlatabilir.
 • DIAC, hafifletici nedenleri olmaması durumunda, eğitimleri 28 günden daha fazla askıya alınan öğrencilerin ülkelerine geri dönmelerini gerektirir.
 • 18 yaş altındaki öğrencilerin refah ve konaklama durumlarına bağlı olarak askıya alma süreleriyle ilgili özel koşullar bulunabilir.
 • Askıya alma döneminde devamlılık aranmaz.
 • Kursun askıya alınması PRISMS’de kaydedilir.

İptal Etme

Okul, aşağıdaki nedenlerle bir öğrencinin kursunu iptal işlemi başlatabilir:

 • Okulun Öğrenci Davranış Kuralları ve Disiplin Prosedürüne göre yanlış bir davranışı
 • Öğrencinin Öğrenci Vizesinin sona ermesi
 • Öğrencinin kurs ücretlerini ödeyememesi
 • 18 yaş altındaki bir öğrencinin, onaylanan refah ve konaklama düzenlemelerini sürdürememesi
 • Kursun iptal edilmesi PRISMS’de kaydedilir.

Dersten Çıkarma

 • Okul, Okulun Öğrenci Davranış Kuralları ve Disiplin Prosedürüne göre yanlış bir davranışı nedeniyle, resmi Eğitimin Askıya Alınmasına alternatif olarak bir öğrenciyi dersten çıkarmaya karar verebilir
 • Dersten çıkarma süresinde duruma göre yoklama alınabilir veya alınmayabilir. Öğrencilere dersten çıkarılırken bildirilecektir.
 • 18 yaş altındaki öğrencilerin refah ve konaklama durumlarına bağlı olarak dersten çıkarma süreleriyle ilgili özel koşullar bulunabilir. Örneğin, Okula devam etmeleri ve çalışmalarını tamamlamaları, ancak sınıftan ayrı tutulmaları gerekebilir.
 • Dersten çıkarma PRISMS’e kaydedilmez.

Şikâyet ve İtirazlar

 • Haklarında Okul tarafından Askıya Alma ve İptal işlemi başlatılan öğrencilere, kayıtlarındaki değişikliklerin vize durumlarını etkileyebileceği bildirilir. DIAC web sitesine, Yardım Hattına veya yerel DIAC ofisine yönlendirilirler.
 • Okul tarafından eğitimleri Askıya Alınmak veya İptal Edilmek üzere işlem başlatılan öğrenciler, Okul’-un Şikâyet ve İtiraz sürecine başvurabilirler.
 • Öğrenci, Şikâyet ve İtiraz sürecini 20 gün içinde başlatmalıdır. Öğrencinin refahını ilgilendiren aşağıdakilere benzer hafifletici nedenler olmadığı sürece, itiraz sürecinin sonucu öğrenilene kadar PRISMS bildirimi yapılmayabilir:
 • Öğrencinin ceza gerektiren bir suça karışma riski taşıması veya suçlarla ilgili soruşturmaların konusu olması
 • Öğrencinin gerçek veya tehdit edici davranışının diğer öğrenciler için tehdit oluşturması
 • Öğrencinin sağlığını etkileyebilecek tıbbi veya psikolojik sorunları olması
 • Öğrencinin bulunamaması
 • Öğrencinin (18 yaşından küçükse) onaylanan refah ve konaklama düzenlemelerini sürdürememesi