Lộ Trình Học Tập
Du Học ở Úc

Bạn có muốn học tập tại một trường đại học, trường cao đẳng nghề hay trường trung học của Úc hay không?

Bạn có thể làm được điều này một khi bạn đã hoàn tất thành công việc học tiếng Anh tại trường của chúng tôi ở Sydney. Chúng tôi cung cấp rất nhiều lộ trình và chương trình tuyển sinh trực tiếp vào các trường đại học, trường TAFE, trường cao đẳng nghề của Úc cũng như là của chính phủ NSW và các trường trung học tư thục.

Như là một phần trong chương trình Hỗ Trợ Toàn Diện của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi có thể giúp bạn chọn lựa lộ trình thích hợp để học tập về sau.

Có thêm thông tin chi tiết về các đối tác trong lộ trình Học Đại Học và Trường Nghề của chúng tôi được trình bày trong trang Lộ Trình Học Đại Học.

Đôi lời từ một Đối Tác Lộ Trình

ELS Universal English College là một trong những trường dạy tiếng Anh nổi tiếng nhất ở Sydney, và là đối tác đào tạo tiếng Anh được Trường Thương Mại Sydney (SBS) khuyến nghị.
Trường Thương Mại Sydney là một khuôn viên của Trường Cao Học Thương Mại (GSB) thuộc Đại Học Wollongong, và cung cấp nhiều chương trình cao học trong các lãnh vực kinh doanh bao gồm thương mại quốc tế, hậu cần, quản lý dự án, quản lý bán lẻ và các khóa MBA.
Đại Học Wollongong công nhận các Lớp Tiếng Anh Học Thuật của ELS Universal English College cho các chương trình tuyển sinh tại GSB và tất cả những trường sở khác thuộc Đại Học này, và mỗi năm đều có một số sinh viên ELS sau khi học xong các chương trình tiếng Anh chọn lựa vào SBS để theo học các chương trình cao học của chúng tôi.
Chúng tôi kết luận rằng sinh viên đến từ ELS được chuẩn bị tốt cho việc học cao học xét về mặt chuẩn bị tiếng Anh học thuật.

Giáo sư John J. Glynn, Trưởng Khoa Trường Thương Mại Sydney, Đại Học Wollongong

Sydney Business School UOW