Cựu Sinh Viên

Nếu bạn đã từng học tại ELS Sydney vào bất cứ lúc nào trước đây, chúng tôi rất mong bạn gia nhập vào hội Cựu Sinh Viên của chúng tôi.
Chúng tôi muốn được nghe ý kiến của các cựu sinh viên và dưới đây bạn sẽ tìm thấy một số thông tin cập nhật gần đây từ các cựu sinh viên của chúng tôi. Nếu bạn là cựu sinh viên chúng tôi cũng muốn được nghe sự chia sẻ của bạn. Xin hãy gửi email cho chúng tôi và kể cho chúng tôi biết hiện nay bạn đang làm gì và đời sống của bạn như thế nào. Nếu bạn muốn liên lạc với bất cứ sinh viên nào bên dưới đây bạn sẽ tìm thấy họ trong trang Facebook của ELS Sydney..