Học Tập và Làm Việc tại Úc

Sinh viên phải có thị thực thích hợp để làm việc ở Úc. Chỉ những người có thị thực Làm Thêm Ngày Lễ hoặc Sinh Viên mới được làm thêm trong khi đang học. Nếu có thị thực Sinh Viên bạn có thể làm việc tối đa là 40 giờ trong mỗi nửa tháng. Bạn không được làm việc gì cả nếu bạn đang dùng thị thực Du Lịch.

Bạn cũng sẽ cần phải xin một mã số thuế.

Tìm việc làm

Những trang web sau đây có đăng các việc làm và cung cấp những lời khuyên về việc soạn lý lịch và các kỹ thuật phỏng vấn.

Jobguide – Trang này liệt kê chi tiết hàng trăm việc làm. Bạn nên xem kỹ tên công việc và những yêu cầu
Seek – Dụng cụ tìm việc làm trực tuyến
MyCareer – Dụng cụ tìm việc làm trực tuyến