Làm Thế Nào Để Ghi Danh

Cám ơn bạn chọn học tập tại ELS Universal English College. Chúng tôi rất mong được chào đón bạn đến trường của chúng tôi!
Để được học ở Úc bạn sẽ cần phải xin thị thực và có 3 sự chọn lựa dành cho bạn – Thị Thực Sinh Viên, Thị Thực Du Lịch và Thị Thực Làm Thêm Ngày Lễ. Để biết thêm thông tin, xin vào xem trang web DIAC

Để ghi danh với chúng tôi, bạn có thể trực tiếp gửi đơn ghi danh đến trường chúng tôi và làm theo 6 bước rất dễ dưới đây. Một cách khác, chúng tôi có thể có đại diện ở nước của bạn để giúp bạn nộp đơn ghi danh. Để biết thêm chi tiết về các đại diện ở nước ngoài của chúng tôi, xin liên lạcvới chúng tôi

Bước 1

Bạn sẽ cần phải điền vào Đơn Ghi Danh của chúng tôi. Có hai cách để bạn làm việc này:

Ghi Danh Trực
or
uyến hoặc Tải Xuống và điền vào phiên bản PDF
uyến hoặc Tải Xuống và điền vào phiên bản PDF của đơn Ghi Danh và gửi fax đơn này cho chúng tôi về số 61 2 9283-176061 2 9283-1760 hoặc gửi email đơn đó cho chúng tôi về địa chỉ Sydney@ELS.edu.

Bước 2

Chúng tôi sẽ gửi đến bạn một thư đề nghị và một hóa đơn. Điều này thường được thực hiện trong ngày làm việc kế tiếp sau khi chúng tôi nhận được đơn ghi danh của bạn. Nếu bạn đang dùng thị thực sinh viên thì bạn cũng sẽ nhận được thư thỏa thuận của sinh viên. Bạn phải làm rõ việc bạn chấp thuận Các Điều Kiện Ghi Danh bằng cách ký tên và gửi lại thư thỏa thuận tiêu chuẩn trước khi chúng tôi có thể nhận tiền của bạn chi trả.

Bước 3

Bạn cần phải chi trả các khoản lệ phí của mình đúng thời hạn có ghi trong hóa đơn.
a) Sinh viên dùng thị thực sinh viên – bạn cần phải chi trả các khoản lệ phí như trong hóa đơn trước khi chúng tôi gửi cho bạn thư Xác Nhận Ghi Danh (CoE). Khi bạn chọn ngày bắt đầu học, hãy nhớ dành ra ít nhất 4 tuần để làm thị thực.
b) Sinh viên dùng các thị thực khác – bạn cần phải chi trả đủ các khoản lệ phí của mình không trễ hơn 2 tuần trước ngày bắt đầu khóa học của bạn để xác nhận ghi danh.
Xin gửi cho chúng tôi các khoản lệ phí bằng tiền Úc kể cả tất cả các lệ phí dịch vụ tùy chọn. Bạn có thể chi trả bằng cách Chuyển Khoản Ngân Hàng, bằng Hối Phiếu Ngân Hàng, Chi Phiếu Ngân Hàng hoặc bằng Thẻ Tín Dụng (chỉ chấp nhận thẻ Visa và MasterCard).

Chi tiết về tài khoản ngân hàng của chúng tôi như sau:
Tên Tài Khoản: Universal Education Centre Pty Ltd
Tên Ngân Hàng: National Australia Bank
Chi Nhánh: Pitt and Hunter Streets, Sydney, NSW, 2000, Australia
Số Chi Nhánh: 082-067
Số Tài Khoản: 69-531-8719
Swift Code: NATAAU3303M
Sinh viên có trách nhiệm chi trả tất cả các khoản phí ngân hàng.

Bước 4

Nếu bạn dự định học bằng Thị Thực Sinh Viên, chúng tôi sẽ cấp cho bạn giấy Chứng Nhận Ghi Danh (CoE) khi chúng tôi nhận được tiền thanh toán.

Bước 5

Nộp đơn xin thị thực từ Đại Sứ Quán hay Lãnh Sự Quán Úc. Nếu bạn xin Thị Thực Sinh Viên, bạn cần phải mang theo CoE đến Đại Sứ Quán hay Lãnh Sự Quán Úc.

Bước 6

Hãy báo ngay cho chúng tôi nếu có sự thay đổi về ngày bắt đầu khóa học được đề nghị. Để có hiệu lực, bạn cần phải viết thư thông báo về mọi sự thay đổi trong chi tiết ghi danh cho ELS Universal English College.

Dịch vụ ở trọ homestay và đưa rước tại sân bay

Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ ở trọ homestay của chúng tôi, bạn sẽ cần phải nộp đơn ít nhất 4 tuần trước khi bạn đến nước Úc, để chúng tôi có đủ thời gian tìm cho bạn một gia đình phù hợp nhất để ở trọ.
Xin cung cấp cho chúng tôi những chi tiết sau đây về chuyến bay của bạn 3 tuần trước khi bạn đến nước Úc:

  • Mã số chuyến bay
  • Ngày đến
  • Giờ đến

Chúng tôi sẽ cố gắng xác nhận các chi tiết về dịch vụ ở trọ homestay của bạn (và dịch vụ Đưa Rước Tại Sân Bay nếu có yêu cầu) 2 tuần trước khi bạn đến Úc nếu chúng tôi đã nhận được tiền lệ phí của bạn.