Du Học ở Sydney|Study in Sydney Australia||

Du Học ở Sydney

Một trong những thành phố xinh đẹp và quốc tế hóa nhất trên thế giới!

 

|StudyAbroad

Tiếng Anh Tổng Quát|普通英语 |普通英语course Sydney|

Tiếng Anh Tổng Quát

Cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn.

 

|English

Tiếng Anh Học Thuật|Academic English Classes||

Tiếng Anh Học Thuật

Chuẩn bị để học đại học ở Úc.

 

|University

Chuẩn Bị Thi Cử|IELTS or Cambridge Exam classes|IELTS and Cambridge exam preparation class|

Chuẩn Bị Thi Cử

Tối đa hóa kết quả thi IELTS hoặc Cambridge Examination của bạn.

 

|Test

Dự bị PTTH & Các chương trình hè|High School classes for teens|HSP courses|

Chuẩn Bị Trung Học

Học tiếng Anh và kết bạn ở khắp nơi trên thế giới!

 

|Junior

Lộ Trình|Pathways to university or highschool |English pathways |

Lộ Trình

Hơn 40 lộ trình tuyển sinh trực tiếp để vào các trường đại học và cao đẳng của Úc

 

|Pathways

50th Anniversary|||

ELS has more than 50 years of leadership
in international education, offering the largest network of campus-based
English language instruction centers in the world.

|50th