Back to Programs

Các Lớp Chuẩn Bị Thi IELTS

Khóa học này tập trung vào Mặt Học Thuật của Bài Thi IELTS. Các lớp học này sẽ giúp bạn làm quen với thể thức thi IELTS™ và dạy cho bạn những kỹ năng cần thiết cho mỗi một phần trong bốn phần của bài thi: viết, nói, nghe và đọc.
Bạn sẽ được thực hành thi thử thường xuyên trong điều kiện thi giả lập và điều này sẽ giúp cải thiện sự tự tin của bạn khi ngồi trong phòng thi.

Tại sao nên Học Chương Trình Chuẩn Bị Thi IELTS cùng với chúng tôi?

  • Thời gian học linh hoạt – học 4, 8 hoặc 12 tuần
  • Có khóa học mới bắt đầu sau mỗi 4 tuần
  • Học trình chất lượng cao, có cấu trúc tốt và đội ngũ giáo viên tận tâm
  • Giúp bạn tối đa hóa điểm số thi IELTS của bạn

Thời Khóa Biểu

08:45 – 9:30 Bài Học 1
09:30 – 10:15 Bài Học 2
10:15 – 10:30 Nghỉ Giải Lao
10:30 – 11:15 Bài Học 3
11:15 – 12:00 Bài Học 4
12:00 – 12:45 Ăn Trưa
12:45 – 13:30 Bài Học 5
13:30 – 14:15 Bài Học 6

Các Học Kỳ Trong Năm

2016

January 4, February 1, February 29, March 29*, April 26*, May 23, June 20, July 18, August 15, September 12, October 10, November 7, December 5

Những khóa học này được NEAS ủy nhiệm và được cung cấp cho người có Thị Thực Sinh Viên

*Bạn sẽ được xác nhận chỗ học sau khi hoàn tất thành công kỳ thi tiền khảo thí tại trường trước khi khóa học bắt đầu.

 

Muốn biết thêm thông tin chi tiết về kỳ thi IELTS xin hãy vào xem trang web chính thức của IELTS.
Hãy tìm danh sách tất cả các Trung Tâm Khảo Thí IELTS