Học Tiếng Anh + Thực Tập Nội Trú

Vừa Học Tiếng Anh vừa Thu Thập Kinh Nghiệm Làm Việc ở Úc

Tại ELS Sydney chúng tôi cung cấp 2 chương trình thực tập nội trú

 1. Chương Trình Học Tiếng Anh + Thực Tập Nghề Nội Trú (PIP)
 2. Học Tiếng Anh + Thực Tập Nội Trú Có Lương (SIP)

Những chương trình này tập trung vào việc cung cấp huấn luyện và phát triển kỹ năng trong khi làm việc tại Úc.

Những Ai Nên Theo Những Chương Trình Này?

Những chương trình này dành cho sinh viên đại học và sinh viên mới tốt nghiệp từ 18-30 tuổi. Những chương trình này mang đến cơ hội để thu thập kinh nghiệm làm việc thực tiễn có liên quan trực tiếp với lãnh vực học tập hoặc kinh nghiệm của sinh viên.

Chương Trình Thực Tập Nghề Nội Trú

Chương trình này cung cấp cơ hội thực tập nội trú huấn luyện có tổ chức không ăn lương trong tất cả mọi ngành học cho sinh viên và sinh viên mới tốt nghiệp. Có các chức vụ ở khắp nơi trên toàn nước Úc.

Có những loại công việc nào?
Những lãnh vực công việc có thể có bao gồm;

 • Quản Trị Kinh Doanh
 • Kinh Tế
 • Kế Toán
 • Nhân Lực
 • Tiếp Thị
 • Tổ Chức Sự Kiện
 • Du Lịch
 • CNTT/Vi Tính
 • Thiết Kế
 • Y Tế

Chương Trình Thực Tập Nội Trú Có Lương

Chương trình này cung cấp những cơ hội thực tập nội trú huấn luyện có tổ chức trong ngành thương mại, tiếp thị, nhân lực và CNTT và có trả lương (trợ cấp tiền ăn và tiền xe đi lại) 600-900 AUD mỗi tháng cho sinh viên và người mới tốt nghiệp trong những ngành này là người có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan. Ứng viên cần phải linh hoạt và sẵn sàng đi xa nếu muốn tham gia chương trình này.

Có những loại công việc nào?
Thực tập sinh nội trú có phẩm chất phù hợp sẽ được đưa vào những ngành nghề sau đây:

 • Tiếp Thị
 • Thương Mại
 • Nhân Lực
 • Công Nghệ Thông Tin

Điều Kiện Tuyển Sinh:

 • Công việc thực tập nội trú có liên quan trực tiếp với quá trình học tập hoặc kinh nghiệm làm việc của thực tập sinh
 • Ứng viên phải nộp đơn ứng tuyển 3-4 tháng trước ngày bắt đầu chương trình thực tập nội trú
 • Ứng viên phải có bảo hiểm trách nhiệm cá nhân hợp lệ ở Úc với giá trị là 2 triệu AUD. Nếu không có, thì sẽ áp dụng khoản lệ phí bảo hiểm 160-480 AUD, tùy thuộc vào khoảng thời gian thực tập nội trú.
 • Ứng viên phải có Thị Thực Làm Thêm Ngày Lễ. Nếu không có thị thực này thì thực tập sinh phải trả lệ phí thị thực đặc biệt để thực tập nội trú ở Úc.
 • Có sẵn chỗ thực tập nội trú trong hầu hết các ngành ngoại trừ ngành y dược

Chi Tiết Các Chương Trình

Thời Lượng Tối Thiểu của Khóa Học Tiếng Anh: 4 tuần
Thời Lượng Thực Tập Nội Trú: PIP 6-26 tuần / SIP 20-26 tuần
Tuổi: 18-30 tuổi
Điều kiện tuyển sinh: Hoàn tất bậc 110 của ELS