Back to Programs

Các Lớp Tiếng Anh Học Thuật

Những ai nên theo học các lớp này?

Những lớp này được thiết kế dành cho những sinh viên muốn tìm kiếm một lộ trình tuyển sinh trực tiếp vào một trường đại học, trường TAFE (Đào Tạo Kỹ Thuật và Bồi Dưỡng), hay trường cao đẳng nghề của Úc, mà không cần phải thi IELTS™ hoặc TOEFL®.

Tại ELS Sydney, lớp học lộ trình bắt đầu từ Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu của ELS – Dòng Tiếng Anh cho Mục Đích Học Thuật, được cung cấp từ Bậc 101-108. Học trình Tiếng Anh cho Mục Đích Học Thuật của ELS được giảng dạy từ Bậc 101-108. Học trình Tiếng Anh Học Thuật AE 3 và AE 4 của ELS Universal English College sau đó dành cho những sinh viên muốn sử dụng lộ trình tuyển sinh trực tiếp ở Úc.

Học trình là gì?

Tiếng Anh cho Mục Đích Học Thuật

Giúp phát triển sâu sắc kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, phát âm, từ vựng và ngữ pháp mà bạn cần để giao tiếp chính xác và hiệu quả trong thế giới học thuật và hơn thế nữa. Sự tập trung vào các lớp đọc và viết là đặc điểm chính của chương trình này. Khi bạn tốt nghiệp Bậc 108, bạn sẽ hợp lệ để vào Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật 3 của ELS Sydney.

Tiếng Anh Học Thuật 3 và 4

Sau khi hoàn tất thành công các khóa Tiếng Anh Học Thuật 3 và/hoặc 4 thì sẽ có thể sử dụng lộ trình tuyển sinh trực tiếp vào hơn 40 cơ sở giáo dục ở Úc.
Có những bậc học nào?

  • Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu – Dòng Tiếng Anh cho Mục Đích Học Thuật (EAP) bậc 101-108 – Chuẩn bị cho việc học tập và nghiên cứu bằng tiếng Anh
  • Tiếng Anh Học Thuật 3 (AE3) – chuẩn bị cho bạn học tiếp tại trường TAFE hoặc trường cao đẳng nghề
  • Tiếng Anh Học Thuật 4 (AE3) – chuẩn bị cho bạn học tiếp tại trường đại học

Thời Khóa Biểu

08:45 – 09:30 Bài Học 1
09:30 – 10:15 Bài Học 2
10:15 – 10:30 Nghỉ Giải Lao
10:30 – 11:15 Bài Học 3
11:15 – 12:00 Bài Học 4
12:00 – 12:45 Ăn Trưa
12:45 – 13:30 Bài Học 5
13:30 – 14:15 Bài Học 6

Tại sao nên học Tiếng Anh Học Thuật cùng với chúng tôi?

  • Có 40 lộ trình tuyển sinh trực tiếp vào các trường đại học, trường TAFE và trường cao đẳng nghề của Úc – không cần phải thi IELTS hay TOEFL
  • Chúng tôi là trường dạy tiếng Anh được ưu tiên cho những cơ sở giáo dục hàng đầu của Úc kể cả Trường Thương Mại Sydney thuộc Đại Học Wollongong, Trường Khách Sạn (Sydney) và trường Le Cordon Bleu
  • Sẽ có những buổi tư vấn trực tiếp một thầy một trò hằng tuần với các giáo viên để cho ý kiến về công việc và những mặt cần phải cải thiện
  • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp thành công rất cao

Những ngày bắt đầu học Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu – Dòng EAP
2016

30 November 2016 – 4 January, 1 February, 29 February, 29 March*, 26 April*, 23 May, 20 June, 18 July, 15 August, 12 September, 10 October, 7 November, 5 December

Những ngày bắt đầu học chương trình Tiếng Anh Học Thuật
2016
1 February, 29 February (AE 3 only) 29 March*, 26 April, 23 May, 18 July, 12 September, 7 November

* * Những lớp học bắt đầu vào ngày thứ Ba vì thứ Hai là ngày lễ chính thức.

Những khóa học này được NEAS ủy nhiệm và được cung cấp cho người có Thị Thực Sinh Viên.