เสนอทางเลือกมากมายสำหรับการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (AE) ที่มีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียงของเรา เราสามารถเสนอให้แก่คุณมากกว่า 40 เส้นทางที่มุ่งตรงสู่การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ สถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) และวิทยาลัยต่างๆ ของออสเตรเลีย นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตร AE ของเรา สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำเหล่านี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL พันธมิตรของเราในเส้นทางที่มุ่งตรงสู่การศึกษาต่อ ได้แก่:

มหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรีอื่นๆ

รับรองประกาศนียบัตรและโปรแกรมมูลนิธิ

Download the ELS Sydney Direct Entry Pathways