โปรแกรมการให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร

แต่ละบุคคลมีเหตุผลมากมายที่แตกต่างกันไปในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจะเป็น:

  • พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณเพื่อให้สามารถหางานที่ดีขึ้น
  • ปรับปรุงทักษะในการสนทนาของคุณเพื่อให้สื่อสารได้ดียิ่งขึ้นกับชาวออสเตรเลีย
  • เพื่อให้สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (IELTS, Cambridge, TOEIC)
  • พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาในออสเตรเลีย

เป้าหมายของเราคือการทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการดูแลที่ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคลและการเอาใจใส่แบบตัวต่อตัวที่คุณจำเป็นต้องได้รับเพื่อความสำเร็จในเป้าหมายทางการศึกษาของคุณ

การให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจรของเราจะเสนอผลประโยชน์ต่อไปนี้ให้แก่คุณ:

  • เมื่อเดินทางมาถึง คุณจะได้รับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอนท่านหนึ่งของเราเพื่อพิจารณาถึงเป้าหมายทางการศึกษาส่วนบุคคลของคุณ
  • การสนทนาเป็นประจำทุกเดือนกับอาจารย์ของคุณซึ่งจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของคุณในการบรรลุผลตามเป้าหมายของคุณ
  • การประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์เมื่อคุณเดินทางมาถึง ต่อจากนั้นจะมีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการพักอาศัยร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ของคุณ