ในฐานะที่เป็นผู้นำในด้านการสอนภาษาอังกฤษ ELS Sydney นำเสนอโปรแกรมต่างๆ มากมายที่จะช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายความชำนาญภาษาอังกฤษของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปหรือภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ELS จะช่วยให้คุณสามารถคืบหน้าได้ตามเป้าหมายส่วนบุคคล เป้าหมายทางอาชีพ และเป้าหมายทางการศึกษาของคุณ

ค้นหาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ตรงกับเป้าหมายของคุณ

คุณต้องการเรียนอะไร


หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือเตรียมความพร้อมเพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยการเข้าเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษภาคเช้าหรือภาคค่ำของเรา


หลักสูตรภาษาอังกฤษค่ายเยาวชน

เตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของออสเตรเลีย หรือรับความสนุกสนานจากการเรียนภาษาอังกฤษในช่วงวันหยุดสั้นๆ ร่วมกับนักเรียนในซิดนีย์ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณ

การเตรียมตัวเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษ

ชั้นเรียนเพื่อการเตรียมสอบ IELTS, Cambridge FCE และ CAE – เรียนรู้กลยุทธ์ในการทำข้อสอบเพื่อความสำเร็จในการทดสอบภาษาอังกฤษ