วันแรกของคุณ
วันแรกของคุณที่ ELS Universal English College จะเริ่มต้นด้วยโปรแกรมปฐมนิเทศที่ดีเยี่ยมของเราเพื่อต้อนรับคุณสู่โรงเรียนของเรา
กรุณามาถึงก่อนเวลา 08.30 น. โปรแกรมในวันนี้จะมีดังนี้:

ELS UEC Sydney campus

ลงทะเบียน
เช็คอินที่บริเวณต้อนรับบนชั้น 1

การต้อนรับ การทดสอบเพื่อจัดระดับความสามารถ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร
หลังจากได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้ว คุณจะเข้าทำการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อจัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ ต่อจากนั้นคุณจะเข้าสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอนท่านหนึ่งของเราเพื่อพิจารณาถึงเป้าหมายทางการศึกษาของคุณ ซึ่งเป็นบริการส่วนหนึ่งของการให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร
พักดื่มชากาแฟช่วงเช้าและ “ทำความรู้จักกับบุคลากร”
พบกับผู้สอนและเจ้าหน้าที่ของเราในขณะที่ผ่อนคลายกับเครื่องดื่มในช่วงเช้า

การปฐมนิเทศเรื่องการลงทะเบียน
คุณจะได้รับแบบฟอร์มบางชุดเพื่อลงชื่อและเราจะคืนหนังสือเดินทางให้แก่คุณ

การปฐมนิเทศเรื่องการใช้ห้องสมุดและทัวร์ชมโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้คำแนะนำแก่คุณในการใช้ห้องสมุดและสื่อต่างๆ ที่มีไว้ให้บริการ จากนั้นจะเป็นการพาทัวร์ชมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงเรียน.

การปฐมนิเทศเรื่องการเรียน
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของเราจะชี้แจงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับหลักสูตรที่คุณได้สมัคร และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

การปฐมนิเทศเรื่องการให้บริการแก่นักเรียน
คุณจะได้รับบัตรประจำตัวนักเรียนและชุดเอกสารเกี่ยวกับการปฐมนิเทศของคุณ คุณสามารถใช้บัตรนักเรียนของคุณเพื่อผ่านเข้าโรงภาพยนตร์และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมายได้ (ในราคาส่วนลด) นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายให้บริการแก่นักเรียนจะให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการทำงาน ข้อกำหนดเรื่องวีซ่า กิจกรรมต่างๆ ของสโมสรสังคม กฎของวิทยาลัย และบทบาทของเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียน

การปฐมนิเทศเรื่องที่พัก
นักเรียนที่เข้าร่วมในโปรแกรมที่พักของเราจะได้รับข้อมูลทั่วไปจากทีมงานโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรของเรา และนักเรียนสามารถสอบถามคำถามหรือบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อกังวลใจใดๆ ที่มี นักเรียนจะได้สนทนากับทีมงานโฮมสเตย์อีกครั้งใน 2 สัปดาห์หลังจากวันที่มาถึงและต่อจากนั้นจะเป็นเดือนละครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี ซึ่งเป็นบริการส่วนหนึ่งของการให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร