เลือกอีกเป้าหมายหนึ่ง

หลักสูตรค่ายเยาวชน

หลักสูตรภาษาอังกฤษค่ายเยาวชนของเราเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 13 ถึง 17 ปี ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของออสเตรเลีย ด้วยการเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของเราที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี หรือเรียนภาษาอังกฤษพร้อมรับความสนุกสนานในซิดนีย์กับหลักสูตรภาษาอังกฤษช่วงวันหยุดสำหรับเยาวชน.