วิธีการสมัคร

ขอบคุณสำหรับการเลือกเรียนที่ ELS Universal English College เราหวังว่าจะได้ให้การต้อนรับแก่คุณที่โรงเรียนของเรา!
ในการมาศึกษาที่ออสเตรเลีย คุณจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอวีซ่าโดยมีทางเลือกอยู่ 3 ทางด้วยกันคือ – วีซ่านักเรียน วีซ่านักท่องเที่ยว และวีซ่าการทำงานในช่วงวันหยุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติออสเตรเลีย (DIAC)

ในการสมัครเพื่อเรียนกับเรา คุณสามารถส่งใบสมัครของคุณถึงโรงเรียนโดยตรงได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆ 6 ขั้นตอนด้านล่างนี้ หรือเราอาจมีตัวแทนภายในประเทศของคุณที่จะช่วยเหลือคุณในการกรอกใบสมัคร กรุณาติดต่อกับเราหากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแทนของเราในต่างประเทศ

หากคุณมีคำถามใดๆ หรือต้องการความช่วยเหลือในขั้นตอนการสมัคร กรุณาติดต่อกับเรา

ขั้นตอนที่ 1

คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครของเรา ซึ่งคุณสามารถทำได้สองวิธีดังนี้:

สมัครออนไลน์ หรื

อดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มใบสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF จากนั้นส่งโทรสารมาถึงเราที่หมายเลข 61 2 9283-1760 หรืออีเมลถึงเราได้ที่ Sydney@ELS.edu.

ขั้นตอนที่ 2

เราจะออกจดหมายเสนอให้ที่เรียนและใบแจ้งหนี้ไปให้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เวลาหนึ่งวันทำการหลังจากที่ได้รับใบสมัครของคุณ หากคุณเป็นผู้ถือวีซ่านักเรียน คุณจะได้รับเอกสารข้อตกลงของนักเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย คุณต้องระบุว่าคุณยอมรับในเงื่อนไขการสมัครโดยการลงนามและส่งคืนเอกสารข้อตกลงฉบับมาตรฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน เราจึงจะสามารถยอมรับการชำระเงินจากคุณได้

ขั้นตอนที่ 3

คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของคุณภายในวันที่ครบกำหนดซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งหนี้
ก) นักเรียนที่เดินทางด้วยวีซ่านักเรียน – คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามใบแจ้งหนี้ก่อน เราจึงจะออกหนังสือรับรองการสมัคร (Confirmation of Enrolment หรือ CoE) ให้ ส่วนการเลือกวันที่เริ่มเรียนนั้น กรุณาเผื่อเวลาไว้อย่างน้อย 4 สัปดาห์สำหรับการดำเนินการขอวีซ่า
ข) นักเรียนที่เดินทางด้วยวีซ่าประเภทอื่นๆ – คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดของคุณเต็มจำนวนโดยไม่ช้ากว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันที่เริ่มเรียนหลักสูตรของคุณ เราจึงจะสามารถยืนยันการสมัครเรียนให้แก่คุณได้
กรุณาส่งค่าธรรมเนียมถึงเราเป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย รวมทั้งค่าบริการสำหรับรายการทางเลือกทั้งหมดด้วย การชำระเงินสามารถทำได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ต์ เช็คธนาคาร หรือบัตรเครดิต (เฉพาะวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น)
รายละเอียดบัญชีธนาคารของเรา:
ชื่อบัญชี: Universal Education Centre Pty Ltd
ชื่อธนาคาร: National Australia Bank
สาขา: Pitt and Hunter Streets, Sydney, NSW, 2000, Australia
สาขาเลขที่: 082-067
บัญชีเลขที่: 69-531-8719
รหัส Swift Code: NATAAU3303M
นักเรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองในการชำระค่าธรรมเนียมธนาคารทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4

หากคุณวางแผนที่จะมาศึกษาโดยใช้วีซ่านักเรียน เราจะออกหนังสือรับรองการสมัคร (CoE) ให้เมื่อได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 5

ยื่นคำร้องเพื่อขอวีซ่าของคุณจากสถานทูตออสเตรเลียหรือสถานกงสุล หากคุณต้องการขอวีซ่านักเรียน คุณจะต้องนำหนังสือรับรองการสมัคร (CoE) ของคุณไปที่สถานทูตออสเตรเลียหรือสถานกงสุล

ขั้นตอนที่ 6

แจ้งให้เราทราบในทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มเรียนหลักสูตรที่คุณได้วางแผนไว้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดการสมัครจะต้องแจ้งให้ ELS Universal English College ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อที่เราจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการที่พักโฮมสเตย์และบริการรับส่งจากสนามบิน

หากคุณต้องการใช้บริการจัดหาที่พักโฮมสเตย์ของเรา คุณจะต้องยื่นเรื่องอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนวันที่คุณจะเดินทางมาถึงออสเตรเลีย เพื่อให้เรามีเวลาเพียงพอในการจัดหาครอบครัวที่เหมาะสมมากที่สุดให้แก่คุณได้
กรุณาแจ้งข้อมูลเที่ยวบินดังต่อไปนี้ให้เราทราบ 3 สัปดาห์ก่อนวันที่คุณจะเดินทางมาถึงออสเตรเลีย:

  • หมายเลขเที่ยวบิน
  • วันที่เดินทางมาถึง
  • เวลาที่เดินทางมาถึง

เราจะพยายามยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักโฮมสเตย์ของคุณ (และการไปรับจากสนามบิน หากได้ขอไว้) ให้ทราบ 2 สัปดาห์ก่อนวันที่คุณจะเดินทางมาถึงออสเตรเลีย ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าคุณได้ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว