Back to Programs

แพคเกจการทำงานในช่วงวันหยุด

แพคเกจการทำงานในช่วงวันหยุดของ ELS Sydney จะเสนอโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีวีซ่าการทำงานในช่วงวันหยุดเพื่อให้ได้มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษและหางานทำในตำแหน่งงานชั่วคราวหรือที่ไม่เป็นทางการซึ่งไม่ใช่งานวิชาชีพโดยได้รับค่าตอบแทน งานบางประเภทที่เปิดกว้างให้กับนักเรียนในหลักสูตรนี้จะอยู่ในเมืองอื่นๆ นอกซิดนีย์ และยังมีงานอยู่ในพื้นที่ชนบทของออสเตรเลียอีกด้วย
โปรแกรมนี้จะรวมถึง:

 • การต้อนรับโดยการปฐมนิเทศน์พร้อมให้รายละเอียด
 • คำแนะนำในการเขียนประวัติย่อ (résumé / CV) ของคุณ
 • ความช่วยเหลือด้านการทำงานนาน 12 เดือน
 • บริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • การลงทะเบียนเพื่อขอรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN)
 • ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในออสเตรเลีย
 • บัตรโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ (มูลค่า $10)
 • สมาชิกสมาคมบ้านเยาวชน (YHA) นานาชาตินาน 12 เดือน
 • การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในสำนักงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานภายในซิดนีย์และเมืองอื่นๆ
 • บริการอินเตอร์เน็ตไม่จำกัด
 • บริการจัดเก็บและส่งต่อไปรษณียภัณฑ์
 • พื้นที่เก็บกระเป๋าสัมภาระฟรี
 • ส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเดินทาง
 • โทรศัพท์สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

การจัดหางานโดยผ่านโปรแกรมนี้โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาเพียง 2 ถึง 3 สัปดาห์ แต่ในบางครั้งอาจต้องใช้เวลานานกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้สมัครและตลาดงาน

ประเภทงาน

ประเภทของงานที่เสนอให้นั้นจะเป็นตำแหน่งงานชั่วคราวหรือที่ไม่เป็นทางการและไม่ใช่งานวิชาชีพ เช่น พนักงานขาย พนักงานทำความสะอาด พนักงานหยิบและบรรจุสินค้า งานด้านอาสาสมัครและโปรโมชัน พนักงานเสิร์ฟ (ต้องมีประสบการณ์) และพนักงานชงกาแฟ (ต้องมีประสบการณ์) งานเหล่านี้จะอยู่ภายในซิดนีย์หรือในเมืองอื่นๆ นอกซิดนีย์

ฉันจะได้รับเงินค่าตอบแทนเท่าใด

คุณจะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย โดยปกติอัตราค่าแรงจะอยู่ระหว่าง AU$12 – AU$18 ต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน