เลือกอีกเป้าหมายหนึ่ง

ชั้นเรียนเพื่อการเตรียมสอบ IELTS

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่บทเรียนเพื่อการศึกษาสำหรับการทดสอบ IELTS บทเรียนในชั้นเรียนจะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับรูปแบบของข้อสอบ IELTS™ และสอนทักษะต่างๆ ที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการทำแต่ละส่วนของแบบทดสอบซึ่งแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ได้แก่ การเขียน การพูด การฟัง และการอ่าน
เราจะจัดให้มีการฝึกทำข้อสอบอยู่เป็นประจำภายใต้สถานกาณ์จำลองของการสอบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจของคุณเมื่อต้องนั่งทำข้อสอบจริง

เพราะเหตุใดจึงควรเรียนหลักสูตรการเตรียมสอบ IELTS กับเรา

  • ช่วงเวลาการเรียนที่ยืดหยุ่น – เลือกเรียนได้ระยะเวลา 4, 8 หรือ 12 สัปดาห์
  • วันที่เริ่มเรียนหลักสูตรใหม่ทุก 4 สัปดาห์
  • หลักสูตรที่มีการจัดโครงสร้างไว้เป็นอย่างดีที่มีคุณภาพสูงและอาจารย์ผู้สอนที่ให้ความทุ่มเท
  • ช่วยให้คุณมีผลการสอบ IELTS ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

IELTS ตารางเวลาเรียน

08:45 – 9:30 บทเรียน 1
09:30 – 10:15 บทเรียน 2
10:15 – 10:30 พัก
10:30 – 11:15 บทเรียน 3
11:15 – 12:00 บทเรียน 4
12:00 – 12:45 อาหารกลางวัน
12:45 – 13:30 บทเรียน 5
13:30 – 14:15 บทเรียน 6

วันที่เริ่มเรียนสำหรับปี

วันที่เริ่มเรียนสำหรับ IELTS™

2016
January 4, February 1, February 29, March 29*, April 26*, May 23, June 20, July 18, August 15, September 12, October 10, November 7, December 5

หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการรับรองโดย NEAS ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ให้การรับรองคุณภาพหลักสูตรการศึกษา และเปิดสอนให้แก่ผู้ถือวีซ่านักเรียน
*การยอมรับให้เข้าเรียนจะยืนยันหลังจากที่ผ่านการทดสอบก่อนเข้าเรียนที่วิทยาลัยก่อนหน้าวันที่เริ่มเรียนของหลักสูตร

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เป็นทางการของ IELTS