เลือกอีกเป้าหมายหนึ่ง

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษช่วงวันหยุดสำหรับเยาวชน

หลักสูตรภาษาอังกฤษช่วงวันหยุดสำหรับเยาวชน (Junior Holiday English หรือ JHE) ที่ ELS Universal English College เสนอโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 13 ถึง 17 ปี ในการเรียนภาษาอังกฤษและสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในซิดนีย์ได้ในขณะเดียวกัน
หลักสูตรนี้เสนอการเรียนระยะเวลาหนึ่งถึงหกสัปดาห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ อาจจะจัดร่วมกับนักเรียนในหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่มากมาย นักเรียนสามารถเลือกพักอาศัยร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ของเราที่จะให้ความอบอุ่นและยินดีต้อนรับพวกเขา พวกเขาจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวออสเตรเลียและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองด้วย

ลักษณะเด่นของหลักสูตรนี้:

  • ชั้นเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
  • 2 ทัศนศึกษาต่อสัปดาห์ในการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองซิดนีย์
  • ในทุกสัปดาห์จะมีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและการละเล่นเชิงปฏิสัมพันธ์ต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษ
  • การเขียนรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักเรียน
  • ประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษา
  • ทางเลือกสำหรับบริการไปรับจากสนามบิน**
  • ทางเลือกสำหรับกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและนันทนาการต่างๆ ทุกวันเสาร์**
  • ทางเลือกสำหรับการพักอาศัยร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์หรือโฮมสเตย์ (รวมอาหาร 2 มื้อต่อวันในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และ 3 มื้อในวันอาทิตย์)**

หลักสูตรสำหรับเยาวชนในช่วงวันหยุดนี้เสนอให้สำหรับระยะเวลา 1-6 สัปดาห์ในระหว่างเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม

นอกจากนี้เรายังเสนอหลักสูตรช่วงปิดภาคเรียน (School Holiday Program หรือ SHP) ในเดือนมกราคมของทุกปีอีกด้วย หลักสูตรช่วงปิดภาคเรียนได้รับการรับรองโดย NEAS ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ให้การรับรองคุณภาพหลักสูตรการศึกษา และเปิดสอนให้แก่ผู้ถือวีซ่านักเรียน


*หลักสูตรภาษาอังกฤษช่วงวันหยุดสำหรับเยาวชนไม่เหมาะสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียน
**รายการเหล่านี้มีให้บริการโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม