เลือกอีกเป้าหมายหนึ่ง

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น – สายภาษาอังกฤษทั่วไป และหลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น (เรียนเต็มเวลา) (GE)

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของ ELS Universal English College ได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติที่จำเป็นต่อการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจประจำวันและสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคม

เพราะเหตุใดจึงควรเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปกับเรา

  • พัฒนาทักษะในการพูด การฟัง และการสนทนาโต้ตอบของคุณ
  • อ่านได้รวดเร็วขึ้นและปรับปรุงการเขียนของคุณในบริบทประจำวันต่างๆ ที่หลากหลาย
  • ขยายฐานความรู้คำศัพท์ของคุณ
  • พัฒนาการออกเสียงของคุณ
  • มีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
  • ใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • เรียนร่วมกับนักเรียนที่มาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง

ทักษะทางภาษาหลัก

หลักสูตรนี้จะเสนอการพัฒนาทักษะอย่างเข้มข้นในด้านการฟัง การพูด การออกเสียง คำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน และการเขียน

การเรียนแบบประยุกต์

นักเรียนจะฝึกฝนทักษะการสนทนาและการพูด โดยใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้กันจริงๆ ในภาคปฏิบัติ พวกเขาจะเรียนรู้การเขียนเพื่อการสื่อสารและเพื่อให้ได้รับผลดี พัฒนาทักษะการฟังอย่างมีกลยุทธ์ และปรับปรุงการใช้ไวยากรณ์ของตนเอง

ชั้นเรียนเพื่อการเสริมทักษะ

บทเรียนเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสคืบหน้าในทักษะทางภาษาของตนเองในเรื่องเฉพาะด้านที่มีความหลากหลาย โดยชั้นเรียนจะเปลี่ยนเนื้อหาที่สอนในทุก 4 สัปดาห์ ตัวอย่างของบทเรียน ได้แก่: สำนวนต่างๆ ภาพยนตร์ เหตุการณ์ปัจจุบัน และวัฒนธรรม

ชั้นเรียนในศูนย์เทคโนโลยีภาษา

ในศูนย์เทคโนโลยีภาษาอันทันสมัยของเรา นักเรียนจะพัฒนาทักษะทางภาษาและเป้าประสงค์ต่างๆ ของแต่ละคน ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย ซึ่งบทเรียนจะรวมถึง:

  • หลักสูตรการฟังขั้นสูงที่ใช้การบรรยายและการนำเสนอจริงในมหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรการออกเสียงเพื่อการฝึกฝนการออกเสียงเดี่ยวๆ การออกเสียงสูงต่ำ และการเน้นเสียงคำ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่ใช้เนื้อหาจริงจากสิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับธุรกิจและสถานการณ์ฝึกหัด

การจัดระดับของ ELS และการเลื่อนระดับ

หลักสูตรของ ELS จัดแบ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออกเป็น 12 ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยจะมีบทเรียนในระดับ Advanced + เปิดสอนให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถในระดับที่สูงมากๆ

ฉันจะเลื่อนระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร

หลักสูตรของ ELS จัดแบ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออกเป็น 12 ระดับตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ เมื่อสิ้นสุด 4 สัปดาห์ในแต่ละหลักสูตร นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสำหรับระดับนั้นจะได้รับการเลื่อนขั้นไปยังระดับต่อไปของ ELS

ตารางเวลาเรียน

คุณจะได้เรียนตามเวลาของตารางเรียนหนึ่งในจำนวนสองตารางเรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษของคุณ

8:30 – 9:20 บทเรียน 1
9:20 – 10:10 บทเรียน 2
10:10 – 10:25 พัก
10:25 – 11:15 บทเรียน 3
11:15 – 12:05 บทเรียน 4
12:05 – 12:50 อาหารกลางวัน
12:50 – 13:40 บทเรียน 5

วันที่เริ่มเรียนสำหรับปี

2016
4 January, 1 February, 29 February, 29 March*, 26 April, 23 May, 20 June, 18 July, 15 August, 12 September, 10 October, 7 November, 5 December

นักเรียนสามารถเริ่มเรียนในวันจันทร์ใดก็ได้ ยกเว้นสัปดาห์สุดท้าย
* ชั้นเรียนจะเริ่มในวันอังคาร เนื่องจากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ

หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการรับรองโดย NEAS ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ให้การรับรองคุณภาพหลักสูตรการศึกษา และเปิดสอนให้แก่ผู้ถือวีซ่านักเรียน