เลือกอีกเป้าหมายหนึ่ง

 

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา (HSP)

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา (High School Preparation หรือ HSP) ของเราเสนอการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 13 ถึง 17 ปี และทักษะการเรียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเข้าเรียนและประสบความสำเร็จในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนในออสเตรเลีย
หลักสูตรนี้จะ:

  • มุ่งเน้นวิธีการเรียนและวัฒนธรรมของชาวออสเตรเลีย
  • สร้างเสริมความมั่นใจและช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่
  • ผสมผสานระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้นกับภาษาอังกฤษสำหรับเฉพาะบางวิชาที่สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของออสเตรเลีย รวมถึง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมมนุษยศาสตร์ การพัฒนาส่วนบุคคลและสุขอนามัย และคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนวิชาต่างๆ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของออสเตรเลียได้โดยประสบความสำเร็จ
  • รวมการทัศนศึกษาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ทุกสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านกีฬาที่มีการจัดโครงสร้างไว้เป็นอย่างดี
  • จัดเตรียมหนังสือเรียน สมุดแบบฝึกหัด และสื่อการเรียนใหม่ล่าสุด เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ

Timetable

09:15 – 10:45 บทเรียน 1
10:45 – 11:15 พัก
11:15 – 12:45 บทเรียน 2
12:45 – 13:30 อาหารกลางวัน
13:30 – 15.00 บทเรียน 3

ครูผู้สอนของเรา

อาจารย์ประจำหลักสูตร HSP ของเราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนเด็กเยาวชน ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 30 ปีในการสอนหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา โดยอาจารย์จะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีวินัย แต่ก็ให้ความเป็นมิตรและคอยช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้พวกเขาเกิดความมั่นใจในตัวเองและประสบความสำเร็จได้

เพราะเหตุใดจึงควรเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษากับเรา

  • หลักสูตรคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงดีเยี่ยม
  • การบรรยายสรุป “คำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมศึกษาของออสเตรเลีย”
  • การส่งรายงานถึงผู้ปกครองและผู้ดูแลอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความคืบหน้าของนักเรียน

หมายกำหนดการสำหรับภาคเรียนปี 2016

ภาคเรียนที่ 1: 9 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน
ภาคเรียนที่ 2: 26 เมษายน*- 14 กรกฎาคม
ภาคเรียนที่ 3: 18 กรกฎาคม – 6 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 4: 10 ตุลาคม – 23 ธันวาคม

นักเรียนสามารถเริ่มเรียนในวันจันทร์ใดก็ได้ ยกเว้นสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน
* ชั้นเรียนจะเริ่มในวันอังคาร เนื่องจากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ

หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการรับรองโดย NEAS ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ให้การรับรองคุณภาพหลักสูตรการศึกษา และเปิดสอนให้แก่ผู้ถือวีซ่านักเรียน