เลือกอีกเป้าหมายหนึ่ง

หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น (เรียนเต็มเวลา) (GE) – ชั้นเรียนภาคค่ำ

หากคุณต้องการจะพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ทางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกัน คุณควรเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเรา หลักสูตรนี้จะพัฒนาความสามารถของคุณในการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างไวยากรณ์ที่นำไปใช้ได้จริง และจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลาย

Evening General English Timetable

16.20 – 17:10 บทเรียน 1
17:10 – 18:00 บทเรียน 2
18:00 – 18:15 พัก
18:15 – 19:05 บทเรียน 3
19:05 – 19:55 บทเรียน 4
19:55 – 20:00 พัก
20:00 – 20:50 บทเรียน 5

เพราะเหตุใดจึงควรเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปภาคค่ำ

  • พัฒนาทักษะของคุณและคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว โดยการสอนแบบพบหน้ากัน 20.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • เวลาเรียนที่สะดวก ตั้งแต่ 16.20 น. ถึง 20.50 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
  • เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ หากคุณต้องการที่จะมีเวลาว่างในช่วงกลางวัน
  • เรียนในวิทยาลัยระดับคุณภาพในราคาที่ย่อมเยาว์
  • สถานที่ตั้งดีเยี่ยม อยู่ใกล้กับระบบการขนส่งสาธารณะทุกประเภท
  • ชั้นเรียนที่เต็มไปด้วยการมีปฏิสัมพันธ์และไม่หยุดนิ่ง ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจและสนุก

ระดับของชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้เข้าเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่เหมาะสม คุณจะได้รับการทดสอบในวันแรกที่คุณมาเข้าเรียน

ฉันจะเลื่อนขั้นระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร

หลักสูตรของ ELS จัดแบ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออกเป็น 12 ระดับตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ เมื่อสิ้นสุด 4 สัปดาห์ในแต่ละหลักสูตรหลักสูตร นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสำหรับระดับนั้นจะได้รับการเลื่อนขั้นไปยังระดับต่อไปของ ELS

วันที่เริ่มเรียนสำหรับปี

2015
27 January*, 23 February, 23 March, 20 April, 18 May, 15 June,
13 July, 10 August, 7 September, 6 October*, 2 November, 30 November

นักเรียนสามารถเริ่มเรียนในวันจันทร์ใดก็ได้ ถ้าไม่สามารถมาเริ่มเรียนได้ในวันที่ตามหมายกำหนดการ
* ชั้นเรียนจะเริ่มในวันอังคาร เนื่องจากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ