เลือกอีกเป้าหมายหนึ่ง

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

เพราะเหตุใดจึงควรเรียนหลักสูตรเหล่านี้

หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนที่ต้องการเส้นทางที่มุ่งตรงสู่การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยไม่จำเป็นต้องสอบ IELTS™ หรือ TOEFL®
ที่ ELS Sydney หลักสูตรเส้นทางการศึกษาจะเริ่มต้นด้วยการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นของ ELS – สายภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (English for Academic Purposes) ซึ่งทำการสอนตั้งแต่ระดับ 101-108 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของ ELS จะสอนในระดับ 101-108 จากนั้นจะตามด้วยการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) ของ ELS Universal English College ในระดับ AE3 และ AE4 สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะใช้เส้นทางการศึกษาต่างๆ เพื่อมุ่งตรงสู่การศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรมีลักษณะเป็นอย่างไร

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น – สายภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP)

การพัฒนาอย่างเข้มข้นในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การออกเสียง คำศัพท์ และไวยากรณ์ ที่คุณจำเป็นในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในโลกแห่งการศึกษาและในอนาคต คุณลักษณะพิเศษของหลักสูตรนี้คือชั้นเรียนที่มุ่งเน้นด้านการอ่านและการเขียนเพื่อใช้ในเชิงการศึกษา เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาในระดับ 108 แล้ว คุณจะมีสิทธิเข้าเรียนต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับ 3 ของ ELS Sydney

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับ 3 และ 4

หลังจากที่คุณสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับ 3 และ/หรือ 4 ของ ELS Sydney แล้ว คุณจะมีเส้นทางการศึกษามากกว่า 40 เส้นทางที่มุ่งตรงสู่การเข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในออสเตรเลีย

มีการเปิดสอนในระดับใดบ้าง

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น – สายภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (EAP) 101-108 – เตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (AE3) – เตรียมความพร้อมให้แก่คุณในการศึกษาต่อในสถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 (AE4) – เตรียมความพร้อมให้แก่คุณในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ตารางเวลาเรียน

08:45 – 09:30 บทเรียน 1
09:30 – 10:15 บทเรียน 2
10:15 – 10:30 พัก
10:30 – 11:15 บทเรียน 3
11:15 – 12:00 บทเรียน 4
12:00 – 12:45 อาหารกลางวัน
12:45 – 13:30 บทเรียน 5
13:30 – 14:15 บทเรียน 6

เพราะเหตุใดจึงควรเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการกับเรา

  • เส้นทางการศึกษามากกว่า 40 เส้นทางที่มุ่งตรงสู่การเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย สถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาในออสเตรเลีย โดยไม่จำเป็นต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL
  • เราเป็นผู้ให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในออสเตรเลีย รวมถึง Sydney Business School ของมหาวิทยาลัยวูลลองกอง The Hotel School (Sydney) และ Le Cordon Bleu
  • รับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวทุกสัปดาห์จากอาจารย์ของคุณซึ่งจะให้ความเห็นตอบกลับเกี่ยวกับผลการเรียนและสิ่งที่ควรปรับปรุง
  • บัณฑิตได้รับความสำเร็จสูง

วันที่เริ่มเรียนสำหรับปี 2014

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
2016

4 January, 1 February, 29 February, 29 March*, 26 April*, 23 May, 20 June, 18 July, 15 August, 12 September, 10 October, 7 November, 5 December

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับ 3 และ 4

2016
1 February, 29 February (AE 3 only) 29 March*, 26 April, 23 May, 18 July, 12 September, 7 November

* ชั้นเรียนจะเริ่มในวันอังคาร เนื่องจากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ

หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการรับรองโดย NEAS ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ให้การรับรองคุณภาพหลักสูตรการศึกษา และเปิดสอนให้แก่ผู้ถือวีซ่านักเรียน