Kết nối với chuyên viên tư vấn

Chuyên viên tư vấn của ELS có thể giúp bạn

Từ ước mơ cá nhân tới nhập học đại học, chuyên viên tư vấn của ELS với nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu tiếng Anh và mục tiêu học tập của mình. Chuyên viên tư vấn của ELS sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình lựa chọn, giúp bạn chọn chương trình học đáp ứng được các mục tiêu cá nhân của bạn, giúp bạn hoàn tất hồ sơ xin nhập học và hồ sơ xin thị thực.