Lớp học và trình độ

Chương trình tiếng Anh của ELS được chia thành 12 cấp độ.

ELS có giảng dạy tất cả các kỹ năng thuộc tiếng Anh bao gồm: nghe, nói, đọc, viết, từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Học viên khi nhập học sẽ được làm bài kiểm tra xếp lớp theo trình độ phù hợp trong số 12 trình độ hiện có.Các trình độ được xếp từ 101-112. Mỗi trình độ tương đương 20-30 giờ học trên lớp mỗi tuần dưới sự hướng dẫn của giảng viên và mỗi trình độ kéo dài 4 tuần.

Trong suốt khóa học, bạn sẽ:

  • Tham gia các hoạt động trên lớp – thảo luận với các học viên khác và với giảng viên. luyện kỹ năng nói
  • Làm bài tập nghe hiểu (ngữ liệu là băng cát-xét, phầm mềm máy tính, phân vai đóng kịch)
  • Phát triển kỹ năng viết (thông qua các bài tập và các đề luyện viết
  • Thường xuyên được nhận nhận xét kết quả học tập thông qua các bài trắc nghiệm, bài kiểm tra và nhận xét bằng văn bản của giáo viên
  • Cơ hội sử dụng học liệu tại Trung tâm Ngôn ngữ và Công nghệ để đạt được các mục tiêu cá nhân về tiếng Anh
  • Được thực hành tiếng Anh sống động thông qua các hoạt động ngoại khóa, các chuyến dã ngoại với Contact America!

Chuyển tiếp trình độ

Vào cuối mỗi khóa học (kéo dài 4 tuần), những học viên đủ điều kiện sẽ ngay lập tức được được chuyển tiếp lên trình độ tiếp theo và bắt đầu luôn khóa học mới.
Các công cụ đánh giá học viên cuối khóa bao gồm (nhưng không nhất thiết giới hạn trong):

  • Thể hiện các kỹ năng trong giờ học trên lớp
  • Các bài trắc nghiệm ngắn và các bài kiểm tra
  • Bài tập về nhà
  • Các bài kiểm tra trình độ chuẩn (bài kiểm tra cuối khóa)

Các khóa tiếng Anh của ELS dành cho những đối tượng nào?

Các chương trình của ELS dành cho bất kỳ ai có mong muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Những đối tượng có nguyện vọng học Tiếng Anh học thuật để theo học tại các trường đại học hoặc cao đẳng, xin mời tham khảo Chương trình tiếng Anh chuyên sâu. Hơn 600 trường đại học và cao đẳng công nhận học viên hoàn thành trình độ EAP cao cấp của ELS (trình độ 109 hoặc 112) là đủ điều kiện tiếng Anh để theo học tại trường. Chương trình tiếng Anh tổng quát phục vụ những đối tượng có nguyện vọng nâng cao trình độ tiếng Anh để phục vụ mục đích cá nhân hoặc mục đích nghề nghiệp, xin mời tham khảo Chương trình tiếng Anh chuyên sâu. Cả chương trình tiếng Anh học thuật và tiếng Anh tổng quát đều gồm 30 giờ học mỗi tuần. Dành cho những đối tượng không có nhiều thời gian để theo học, ELS có chương trình tiếng Anh bán chuyên sâu bao gồm 20 giờ học mỗi tuần.

Legend

These abilities and options apply to both English for Academic Purposes and General English Programs.

These abilities and options apply to English for Academic Purposes, GMAT® Prep Program, GRE® Prep Program and Business English students who receive more reading and writing as part of a balanced curriculum.

Level Ability Upon Completion Options upon Completion
101 102

Knows a few words and phrases

Can respond to simple questions and directions

102 103

Has a basic ability to communicate in everyday situations

Can understand English when spoken slowly and clearly

104 105

Understands most questions and statements at normal speaking speed

Can carry on conversations with native speakers

Can use English to shop, order food in restaurants, and ask for directions

105 106

Can communicate facts and opinions

Is learning to discuss and argue in a culturally acceptable way

Can begin Business English Program

Can begin the Complete Prep Program for the TOEFL® iBT.

107 108

Can use English with growing accuracy and fluency, including reading and writing

Can participate fully in most conversations

Is qualified to take a University Certificate Program at participating ELS location

Can conduct business in English on a basic level

108 109

Is prepared for most social situations

Knows the meaning of a wide range of idioms

Can maintain extended conversations with native speakers

Can earn college credit or enroll concurrently in a university

Is prepared to enter a two-year college (Only English for Academic Purposes students who complete Level 109)

110 111 112

Can speak and understand English with ease

Is proficient enough in reading and writing to satisfy professional and university requirements (EAP students)

Is prepared to begin a four-year American college or university degree program (only English for Academic Purposes students who complete Level 112)

Can conduct business competently in English