Discover ELS – Chất lượng giảng dạy

Chất lượng giảng dạy

Chất lượng cao

Tất cả các giảng viên của ELS đều là những nhà sư phạm chuyên nghiệp có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.Hầu hết các giảng viên đều có học vị Thạc sĩ.

Công nhận

Năm 2008, giảng viên Judith Dillon của ELS đã được nhận giải thưởng ‘Giảng viên ưu tú’ do tổ chức TESOL (viết tắt của Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ) trao tặng. TESOL là tổ chức quốc tế chuyên đào tạo giảng viên Tiếng Anh.

Bồi dưỡng chuyên môn liên tục

Trong năm học, các giảng viên của ELS có cơ hội được tham dự các hoạt động phát triển nghề nghiệp trong đó bao gồm các hội thảo phát triển nghề nghiệp tổ chức định kỳ hàng tháng.

Đội ngũ giảng viên tâm huyết

ELS tự hào với đội ngũ giảng viên tận tâm, giàu kỹ năng giảng dạy và gắn bó với nghề.Rất nhiều giảng viên đã và đang tham gia giảng dạy tại ELS từ 15 năm trở lên.

Chương trình học ưu việt

Chương trình học tại ELS được cập nhật và cải tiến thường xuyên dựa trên những ý kiến đóng góp và phản hồi của những giảng viên kinh nghiệm nhất và của sinh viên.

Tham gia tích cực vào các tổ chức Giáo dục chuyên nghiệp

Hầu hết các giảng viên kinh nghiệm nhất ELS bao gồm các giảng viên cao cấp và các chuyên gia giáo dục-đều là thành viên của tổ chức TESOL.

ELS được công nhận là luôn khuyến khích các giảng viên tại trung tâm tham gia các tổ chức nghề nghiệp và các hội thảo nghề nghiệp.Tính từ năm 2007, các giảng viên và nhân viên tại ELS đã đóng góp hơn 40 bài báo cáo tham luận tại Hội nghị quốc tế thường niên của tổ chức TESOL.

ELS thường xuyên tham gia NAFSA – Liên hiệp các nhà giáo dục quốc tế. ELS là tổ chức có số thành viên đông nhất tham gia NAFSA. Đồng thời, các giảng viên tại ELS, Giám đốc các trung tâm ELS, và nhân viên ELS cũng đảm trách nhiều vị trí trong các văn phòng và ủy ban thành viên của các tổ chức như TESOL, NAFSA cùng nhiều tổ chức nghề nghiệp khác, đóng góp cho hoạt động của cộng đồng ESL (giảng dạy tiếng Anh như ngoại ngữ thứ hai).