Khám phá ELS – Thi cử và kiểm tra

Thi cử và kiểm tra

Học viên có thể xác thực mức độ thành thạo tiếng Anh của mình bằng cách hoàn thành các cấp học ELS phù hợp. ELS cũng tổ chức bốn kỳ thi khác nhau để giúp bạn hoàn thành mục tiêu học tiếng Anh của mình. Các mục tiêu khác nhau sẽ phải tham gia các kỳ thi khác nhau. Xin mời đọc thông tin dưới đây để xác định xem kỳ thi nào dành cho bạn.

Pre-Arrival Test

Để đánh giá khả năng tiếng Anh hiện thời của bạn, làm căn cứ xác định thời gian dự kiến bạn theo học tại ELS là bao lâu cũng như chương trình học nào bạn được chọn. Học viên phải làm bài kiểm tra sát hạch (PAT) dưới sự giám sát của chuyên viên tư vấn đã được ủy quyền của ELS trước khi tới Mỹ. Chuyên viên tư vấn của bạn sẽ cung cấp cụ thể các thông tin.


TOEFL® iBT

TOEFL® iBT là gì?

Là một bài thi được làm trên máy vi tính nhằm để đánh giá kỹ năng tiếng Anh của những người không phải là bản ngữ.

Ai nên thi TOEFL® iBT?

TOEFL® iBT dành cho những đối tượng muốn theo học tại một trường cao đẳng hoặc đại học có yêu cầu chứng chỉ TOEFL®.


IELTS™ Testing

IELTS™ là gì?

TLà một bài thi được làm trên giấy và có hai dạng, tùy thuộc vào mục đích của bạn: Tổng quát hoặc Học thuật. Phần thi nói của bài thi IELTS™ được tiến hành trực tiếp với một giám khảo hỏi thi.

Ai nên thi IELTS™?

SIELTS™ dành cho những đối tượng muốn theo học tại một trường cao đẳng hoặc đại học có yêu cầu chứng chỉ IELTS™.


TOEIC® Testing

TOEIC® là gì?

Chứng chỉ TOEIC® được công nhận rộng rãi bởi các cơ quan nhà nước và các tập đoàn trên toàn thế giới như là minh chứng về năng lực sử dụng tiếng Anh thực hành.

>Ai nên thi TOEIC®?

TOEIC® dành cho những đối tượng đang làm việc (hoặc mong muốn làm việc) tại các cơ quan có yêu cầu chứng chỉ TOEIC®. Đôi khi TOEIC® được xét là điều kiện ngoại ngữ trong các hợp đồng làm việc quốc tế. Đồng thời, một số trường cao đẳng hoặc đại học cũng chấp nhận điểm TOEIC® là điều kiện ngoại ngữ để xét tuyển đầu vào.