Cách đăng ký

Cách đăng ký

Đăng ký vào một trong những Chương trình ELS của chúng tôi rất đơn giản!
Hãy chọn một trong 3 lựa chọn sau:

Lựa chọn
1

Liên hệ với tư vấn viên của ELS

Có thể bạn sẽ muốn nhờ một Đại Lý Tư Vấn đã qua đào tạo giúp bạn chọn chương trình, hỗ trợ lấy I-20 và Thị thực, hoặc hoàn tất mẫu đăng ký cho bạn.

Tìm một Đại Lý Tư Vấn gần bạn


Lựa chọn
2

Tải mẫu đăng ký về

Tải mẫu đăng ký chương trình của ELS Language Centers.


Lựa chọn
3

Đăng ký trực tuyến

Chỉ với vài cái nhấp chuột bạn có thể đăng ký trực tuyến vào một trong nhiều Chương Trình Anh Ngữ của chúng tôi.


Cần Thêm Thông Tin?

Tải sách quảng cáo chương trình Anh ngữ về.

hoặc

Tìm một Đại Lý Tư Vấn tại nước bạn